Advertentie

Vrouwen bezetten 14 procent van directiestoelen in België

©Filip Ysenbaert

Amper 14 procent van alle topmanagers in beursgenoteerd België is een vrouw. Meer dan 95 procent is blank en twee op de drie zijn ouder dan 50. Dat leert een onderzoek van De Tijd.

De diversiteit sijpelt traag binnen in de directiekamers, blijkt uit een onderzoek naar de samenstelling van het topmanagement bij beursgenoteerde Belgische bedrijven. Daarbij werd niet alleen de verhouding tussen mannen en vrouwen in kaart gebracht, maar is ook gekeken naar leeftijd, nationaliteit, etniciteit en opleiding.

De helft van de bedrijven heeft een directie - het managementniveau dat instaat voor de dagelijkse leiding en rapporteert aan de raad van bestuur - van alleen mannen. Het gros daarvan - 45 procent van het totaal - zijn bovendien blanke mannenbastions, waar dus geen enkele vrouw of iemand met een andere huidskleur in zit.

De cijfers zijn beduidend lager dan die voor de raden van bestuur van diezelfde bedrijven. De raad van bestuur is het orgaan dat waakt over goed bestuur en de strategie en verantwoordelijk is voor de aanstelling en het ontslag van het management.

Sinds enkele jaren zijn beursgenoteerde bedrijven wettelijk verplicht om op dat niveau minimaal een derde vrouwen en een derde mannen aan te stellen. Dat heeft de voorbije jaren geleid voor een gestage toename van het aantal vrouwelijke bestuurders. Vorig jaar was voor het eerst meer dan een derde van het totale aantal bestuurders een vrouw. Tien jaar geleden was dat minder dan een tiende.

Maar dat vertaalt zich amper op directieniveau. Daar is nog maar 14 procent van de managers een vrouw, bij de CEO's is dat 3 procent. Dat is amper beter dan tien jaar geleden, toen 10 procent van de managers een vrouw was.

De verhouding man-vrouw is bovendien maar één aspect van diversiteit. De cijfers tonen dat de directiekamers vooral blank (95%) en grijs (twee derde van de leden is ouder dan 50 jaar) kleuren.

Oorlog voor talent

De maatschappelijke druk op bedrijven om de diversiteit te omarmen groeit. Een goed diversiteitsbeleid is een almaar belangrijker wapen in de oorlog voor talent. Het is ook een belangrijk criterium in de ESG-score van een bedrijf, waarbij gekeken wordt naar de prestaties op het vlak van milieu (Environment), maatschappelijke impact (Social) en goed bestuur (Governance). Beleggers kijken almaar meer naar de ESG-score.

Duitsland verplicht beursgenoteerde bedrijven minstens één vrouw in hun directie te hebben, als die directie uit meer dan drie leden bestaat.

In Nederland werd afgelopen week een meerderheid gevonden voor 'een inspanningsverplichting'. De grootste 5.000 bedrijven moeten 'passende en ambitieuze’ streefcijfers publiceren voor de hoogste laag van de leidinggevenden. Worden die doelstellingen niet gehaald, dan moeten daar redenen voor worden gegeven. Geen algemene quota of verplichtingen dus, wel een rapporteringsplicht

In Duitsland is vlak voor de zomer een wet goedgekeurd die beursgenoteerde bedrijven verplicht minstens één vrouw in hun directie te hebben, als die directie uit meer dan drie leden bestaat. Voor bedrijven waar de Duitse staat hoofdaandeelhouder van is, komt er een quotum van 30 procent. Anticiperend op de nieuwe regels stelden onder meer de sportartikelengigant Adidas, de chemiegroep Bayer en de chipmaker Infineon een vrouw aan in hun directie.

In ons land pleitte staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) in februari voor genderregels in de directie. Het kabinet laat nu weten dat op basis van de jaarverslagen van 2021 een analyse gemaakt wordt van de gendermix aan de top van de beursgenoteerde bedrijven. Die wordt begin 2022 gepubliceerd. Op basis daarvan worden aanbevelingen voor een wetswijziging gedaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud