Werkgevers oneens over einde faillissementenstop

Het moratorium op faillissementen loopt op 31 januari af.

Voka, Unizo en Horeca Vlaanderen vragen respijt voor de bedrijven die verplicht hun deuren moeten dichthouden. Het VBO daarentegen onderschrijft de versoepeling van de procedure voor gerechtelijke bescherming.

Dit weekend loopt het moratorium af waarmee de federale regering ondernemingen de voorbije twee coronagolven beschermde tegen een gedwongen faillissement.

In ruil wordt de toegang tot de procedure voor gerechtelijke bescherming versoepeld. Op die nieuwe wetgeving is het wel wachten tot eind maart.

In februari en maart valt er dus een gat. ‘Dat hoeft geen probleem te zijn’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Tussen het eerste en het tweede moratorium zijn niet veel bedrijven failliet gegaan. Vaak is de overheid de belangrijkste schuldeiser en die gaat de zaken niet op de spits drijven.’

Kunstmatige overlevingsbubbel

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert positief op de versoepeling van de procedure voor gerechtelijke bescherming. 'Beter nu een structurele stap vooruitzetten in plaats van een tijdelijk moratorium dat nog meer bedrijven in moeilijkheden brengt', luidt het. 'Het is tijd om de bedrijven in moeilijkheden de tools aan te reiken om te herstructureren en hun problemen actief aan te pakken.'

'Door een kunstmatige 'overlevingsbubbel' te creëren, zette het moratorium de moeilijkheden van de ondernemingen tijdelijk on hold. Maar op lange termijn zou dat systeem een lawine van faillissementen kunnen ontketenen, die de financiële stabiliteit van de schuldeisers in gevaar brengt', aldus nog het VBO.

Het 'gat' in februari en maart vindt de organisatie niet onoverkomelijk. De faillissementsprocedure duurt vaak langer dan een maand, luidt het, 'en we verwachten vanaf 1 februari niet plots een golf van falingen.'

Verlenging voor gesloten bedrijven

Gesloten bedrijven kunnen geen omzet draaien en dus nog niet uit het dal kruipen.
Eric Laureys
Woordvoerder Voka

Andere werkgevers zijn niet tevreden met het aflopen van het moratorium. Zowel Voka als Unizo en Horeca Vlaanderen pleit voor een verlenging voor de verplicht gesloten bedrijven tot ze weer mogen heropenen. 'Zij kunnen geen omzet draaien en dus nog niet uit het dal kruipen', zegt Voka-woordvoerder Eric Laureys.

'Voor 60.000 horeca-ondernemers blijft de situatie onveranderd', zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. 'Hun deuren zijn nog even gesloten als bij het begin van de tweede lockdown op 19 oktober. Hoe langer gesloten, hoe groter de ondersteuning net zou moeten zijn. Twee dagen voor het aflopen van de huidige regeling is de beslissing van de regering verbijsterend.'

De ondernemersorganisatie Unizo begrijpt niet waarom het moratorium bij de tweede lockdown wel werd verlengd en nu niet, 'terwijl bedrijven vandaag nog even dicht zijn en hun situatie geen haar veranderd is'. 'Ze krijgen niet eens de kans om zichzelf te verdedigen en zichzelf uit deze crisis te werken', zegt topman Danny Van Assche.

'We begrijpen dat de faillissementenstop niet eeuwig kan blijven duren', klinkt het bij zowel Voka als Unizo. De werkgeversorganisaties vinden het goed dat de gerechtelijke bescherming versoepeld wordt. De timing is een andere zaak. 'Die procedure komt er pas ten vroegste in maart. Terwijl het moratorium op faillissementen deze week afloopt. Wat in de tussentijd? We vragen zo snel mogelijk opheldering.'

Terughoudende banken

Van Assche vreest dat de beslissing van de regering een golf aan faillissementen zal veroorzaken, ook van bedrijven die daar zelf helemaal geen schuld aan hebben.

Dat de versoepeling van de procedure voor gerechtelijke bescherming een oplossing kan bieden gelooft Van Assche niet. 'Zolang ondernemers niet weten wanneer ze mogen heropenen, kunnen ze ook geen realistische reorganisatieplannen uitwerken waarmee ze alle schuldeisers kunnen overtuigen.'

Zolang ondernemers niet weten wanneer ze mogen heropenen, kunnen ze ook geen realistische reorganisatieplannen uitwerken waarmee ze schuldeisers kunnen overtuigen.
Danny Van Assche
Topman Unizo

De topman stipt aan dat de banken nu al terughoudend zijn om broodnodige overbruggingskredieten toe te kennen aan bedrijven. Met name in de modesector. 'Heel wat ondernemers krijgen geen krediet meer van hun bank, terwijl de facturen voor de zomercollectie in de bus vallen en ze een voorafbetaling moeten doen voor de wintercollectie die nu aangekocht wordt', zegt Isolde Delanghe van Mode Unie, de vereniging van zelfstandige modeverkopers. 'Zonder moratorium komen ook modebedrijven die voor de crisis perfect gezond waren in de problemen. De niet-verlenging is onaanvaardbaar.'

Voka denkt dat een faillissementengolf nog vermeden kan worden met de juiste maatregelen: liquiditeit voor ondernemingen, een duidelijk bankenplan, versterking van de solvabiliteit en een perspectief op de stapsgewijze heropening van onze economie.

Het VBO wijst op dat het moratorium gepaard ging met andere maatregelen zoals het niet eenzijdig kunnen beëindigen van overeenkomsten wanneer schulden niet werden betaald. 'Die maatregel had soms een negatief effect op de schuldeisers, want ze kwamen zelf in een kritieke situatie terecht.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud