12.000 ambtenaren minder

Hendrik Bogaert, staatssecretaris van Ambtenarenzaken (foto: Belga) ©BELGA

Sinds midden 2009 - het begin van de regeerperiode in Vlaanderen - zakte het aantal Vlaamse ambtenaren met 916 of 2,2 procent. Het federale ambtenarenkorps daalde met 8 procent of 11.219 ambtenaren. Samen is dat ruim 12.000.

Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) klopte zich recentelijk op de borst over de afbouw van het Vlaamse ambtenarenapparaat. Sinds midden 2009 - het begin van de regeerperiode - is hun aantal gedaald naar 26.749. Dat zijn er 2.051 minder of een besparing van 7,1 procent.

Maar Bourgeois telt een groep ambtenaren niet mee. Uit cijfers die te vinden zijn op de website bestuurszaken.be blijkt dat het aantal ambtenaren gezakt is van 40.589 aan het begin van de regeerperiode naar 39.673 eind vorig jaar. Er zijn dus 916 Vlaamse ambtenaren minder, een daling met 2,2 procent.

Er is een uitleg voor die kleinere daling. ‘De Vlaamse regering heeft er bewust voor gekozen de besparingsronde niet te laten gelden voor de chauffeurs van De Lijn, de jeugdinstellingen, Kind en Gezin en de psychiatrische ziekenhuizen’, luidt het op het kabinet-Bourgeois. ‘Want dat zou voor de ziekenhuizen beteken dat ze een hele vleugel moeten sluiten.’ Ook de onderwijzers zitten niet in de cijfers.

Op federaal niveau is de daling veel groter in de vergelijkbare periode, blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V). In dezelfde periode zakte het aantal federale ambtenaren van 73.838 naar 69.342. Dat is een daling van 4.496 of 6 procent.

Bij de federale overheidsdienst Financiën, de grootste overheidsdienst, verdwenen 4.000 werknemers. Maar het aantal cipiers steeg dan weer met ruim 500 en ook bij de overheidsdienst Binnenlandse Zaken kwam er 400 man bij.

Bij Defensie, de politie en de magistratuur vloeiden de voorbije vijf jaar een hele rist ambtenaren af. In totaal ging het om 6.723 man, van wie ruim 5.000 bij Defensie en enkele honderden bij de politie en bij het gerecht. Alles samen zakte het aantal federale ambtenaren in 4,5 jaar tijd met 11.219 (8 procent) naar 127.000.

Volgens Bogaert rendeert het selectief vervangingsbeleid dat op federaal niveau wordt gehanteerd. ‘Per vijf vertrekkers komt er slechts één in de plaats’, zegt Bogaert. ‘Maar tegelijk hebben we geïnvesteerd in de politie, de douane, de cipiers en de hulpdiensten.’

Volgens Bogaert heeft de regering-Di Rupo de voorbije regeerperiode 800 miljoen euro bespaard op het ambtenarenapparaat. ‘Dankzij die besparing halen we de Moesennorm. Dat betekent dat we in 2014 niet meer uitgeven dan in 2012.’

Dat de daling sterker is op federaal niveau is volgens het kabinet-Bourgeois logisch. ‘Bij Financiën bijvoorbeeld zijn dankzij de informatisering veel meer besparingen mogelijk.’

Uit cijfers die de Nationale Bank van België vorige week voorstelde, bleek al dat het aantal ambtenaren veel sneller daalt op federaal dan op gewestelijk of lokaal niveau (zie grafiek).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud