220 overuren netto in kritieke sectoren

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). ©Photo News

De federale ministerraad heeft een pakket maatregelen afgeklopt om werknemers opnieuw 'uit hun kot' te krijgen. Van een coronapremie is er voorlopig nog geen spoor.

Nu de piek van de coronacrisis stilaan in zicht is, verlegt de focus zich stilaan wat meer naar de economie. Tal van bedrijven uit de essentiële sectoren zoals de voeding zijn aan de slag gebleven, maar zien hun productieketen bedreigd door een gebrek aan werknemers. Intussen zitten wel meer dan 1,26 miljoen Belgen tijdelijk werkloos thuis. De regering-Wilmès hakte zaterdagmiddag de knoop door over een reeks maatregelen van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) en minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) die al enkele weken op tafel liggen. 

Binnen de superkern klinkt steeds meer gemor over hoe de regering beslissingen via volmachten erdoor duwt, die eigenlijk via het parlement zouden moeten gaan.

-Overuren: in de zogenaamde kritieke sectoren, zoals de voeding en de landbouw, wordt de belastingvrijstelling op overuren uitgebreid naar het voorbeeld van de horeca. Dat wil zeggen dat werknemers op vrijwillige basis 220 overuren netto per jaar kunnen presteren. 

-Seizoensarbeid: wie tijdelijk werkloos thuis zit en een centje wil bijverdienen, zal als seizoensarbeider in de land- en tuinbouw terecht kunnen. Per gewerkte dag krijgt een werknemer in dat geval een gewoon dagloon plus 75 procent van de tijdelijke werkloosheidsuitkering, die ook per dag wordt uitbetaald. 

-Werknemers uitwisselen: Er komt een versoepeling van de regels rond detachering en tijdelijk werk om het uitwisselen van personeel mogelijk te maken in de kritieke sectoren. Een bedrijf dat weinig werk heeft wegens de lockdown -zoals een doe-het-zelf-zaak- zou werknemers zo ter beschikking kunnen stellen van een ander bedrijf met personeelstekort -zoals een supermarkt. Ook korte, opeenvolgende contracten van drie maanden in de kritische sectoren, worden mogelijk. 

-Jobstudenten: In normale omstandigheden mogen jobstudenten maximum 475 uur per jaar presteren. Omdat vooral de detailhandel en de voedingssector alle hulp van de jeugd kan gebruiken, die nu ook maar gewoon thuis zit, wordt beslist om alle uren die in de tweede helft van 2020 gepresteerd worden, niet te laten meetellen voor het quotum. 

-Asielzoekers: Omdat heel veel Oost-Europese plukkers niet in België geraken, schreeuwt de landbouw om seizoensarbeiders. De regering hoopt dat deels te kunnen oplossen door asielzoekers te laten werken tijdens de duur van hun asielprocedure. 

Volmachten

Alle maatregelen werden besproken op de zogenaamde 'superkern' van de tien partijen die de coronavolmachten van de regering-Wilmès steunen. Daar kwam opnieuw gemor de oppositiepartijen, die vinden dat de regering de volmachten oprekt. 'Dit zijn allemaal goeie maatregelen, maar het gaat over sociale bijdragen en dat valt niet onder de volmachtwet. Dit zou dus gewoon via het parlement moeten behandeld worden, anders zitten wij er volledig voor piet snot bij', valt bij de socialisten te horen. Meyrem Almaci van Groen zei dan weer te vrezen voor een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen van sommige maatregelen. Na de superkern volgde niettemin een persbericht dat de ministerraad voor alle maatregelen nog dit weekend het licht op groen zetten. Ze worden daarna overgemaakt aan de Raad van State. 

Over een aanmoedingspremie voor de zorg en andere sectoren, werd op de superkern niet gesproken. Binnen de regering is de kwestie nog niet uitgediscussieerd. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud