256 medewerkers Nationale Bank betaald thuis

Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank. ©BELGA

De controversiële uitstapregeling voor oudere personeelsleden van de Nationale Bank is erg populair. Dat vernam De Tijd.

Bijna 400 oudere personeelsleden van de Nationale Bank kregen de kans hun werk vervroegd stop te zetten met behoud van 45 tot 60 procent van hun brutoloon. De doelgroep omvat vooral 58- tot 60-jarigen met een uitvoerende functie die zich zes maanden tot drie jaar van hun wettelijk pensioen bevinden. Ook enkele 57-jarigen die vroeg zijn beginnen te werken, kunnen uitstappen. Kaderpersoneel komt niet in aanmerking.

Een duidelijke meerderheid, 256 personen in voltijdse equivalenten, besliste in te gaan op het aanbod, zegt de Nationale Bank. In 2018 zijn al 85 personen vertrokken. Nu zijn ook de cijfers voor dit en de volgende jaren bekend. Er vertrekken 81 personen in voltijdse equivalenten in 2019, 73 in 2020 en 17 in de periode 2021-23.

Veel klassieke arbeidersfuncties en puur administratieve functies verdwijnen omdat de Nationale Bank haar laatste regionale vestigingen heeft gesloten en in 2020 de drukkerij opdoekt.

De respons is groter dan verwacht. Bij de aankondiging van het plan, twee jaar geleden, zei de Nationale Bank dat wellicht slechts een minderheid van de doelgroep - een honderdtal personen - zou vertrekken. Nu zegt de Nationale Bank dat de personeelsdienst altijd heeft verondersteld dat 60 tot 70 procent zou intekenen. ‘De Bank is in verandering. Heel wat klassieke arbeidersfuncties en puur administratieve functies verdwijnen. Een groot deel van de lagergeschoolde werknemers voelde aan dat hun competenties minder overeenstemmen met de gewijzigde noden van de Bank.’

De Nationale Bank heeft vorig jaar haar vestigingen in Kortrijk en Luik - de laatste twee vestigingen buiten Brussel - gesloten. De drukkerij sluit volgend jaar, omdat ze niet meer rendabel is.

KORT
KORT

256 medewerkers verlaten de Nationale Bank voor de normale pensioenleeftijd. De uitstapregeling is omstreden omdat de Nationale Bank in haar jaarverslag de Belgen net oproept langer te werken.

De uitstapregeling is controversieel. De Nationale Bank onderstreept in haar jaarverslag dat de Belgen langer moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden. Ze vindt niet dat haar uitstapregeling strijdig is met dat pleidooi. ‘Er blijven veel 55-plussers aan de slag. Als alle ondernemingen evenveel personeelsleden zouden hebben van meer dan 55 of 60 jaar, zou het probleem van de lage activiteitsgraad van oudere werknemers opgelost zijn’, luidt het. ‘Het alternatief is verdoken werkloosheid’, zei toenmalig gouverneur Jan Smets bij de lancering van het plan.

De regering-Michel besliste na de bekendmaking van de uitstapregeling boetes in te voeren voor bedrijven die personeel betalen om thuis te blijven. De Nationale Bank heeft al 719.000 euro aan boetes betaald en dat bedrag zal nog oplopen.

Ze biedt wel opleiding en outplacement aan aan personeelsleden die vertrekken om hen te helpen bij het zoeken naar een andere baan. ‘We hebben geen algemeen zicht op de activiteit van de personen die instappen in het plan’, zegt woordvoerder Geert Sciot. ‘Ik heb wel weet van een collega die zich voor een stukje gaat inzetten voor een niet-gouvernementele organisatie. Een andere gaat de partner die zelfstandige is ondersteunen. Nog een andere gaat de kleinkinderen buiten de schooluren opvangen en er is een drukker die naar een privédrukkerij gaat. Anderen hebben geen directe plannen.’

De Nationale Bank telde eind vorig jaar 1.828 personeelsleden in voltijdse equivalenten. Dat aantal zal dalen naar zowat 1.650.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud