5.000 politieagenten verspild door stakingen in gevangenissen

©Photo News

Het afgelopen jaar zijn 5.045 politieagenten opgetrommeld om stakende cipiers te vervangen in de gevangenissen. Die agenten konden niet worden ingezet voor echte politietaken.

Onze gevangenissen hadden vorig jaar te kampen met 257 stakingsdagen. Om de stakende cipiers te vervangen, moesten 5.045 politieagenten bijspringen. 3.929 daarvan kwamen uit de lokale politiekorpsen, de resterende 1.116 agenten waren van de federale politie.

Bijna vier op de vijf agenten werden vorig jaar opgevorderd voor cipiersstakingen in Vlaanderen. De Vlaamse gevangenissen kenden dan ook 139 stakingsdagen, tegenover 91 in de Waalse en 27 in de Brusselse gevangenissen.

De uitschieter was de gevangenis van Merksplas waar 38 dagen gestaakt is. Er werden meer dan 1.800 agenten opgetrommeld. Om daartegen te protesteren deelde de politievakbond NSPV vorig jaar koffiekoeken uit aan de politiemensen die de gevangenis in en uitgingen. Ironisch genoeg staakten de cipiers net tegen de plannen van de regering om een minimale dienstverlening in te voeren in de gevangenissen, waardoor minder nood is aan politie.

3 miljoen euro

2,94 miljoen
Het kostte vorig jaar 2,94 miljoen euro om agenten in te zetten in de gevangenissen.

Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter, die de cijfers opvroeg bij de minister van Binnenlandse Zaken, wijst ook op het prijskaartje dat vorig jaar kleefde aan de inzet van politieagenten in de gevangenissen: 2,94 miljoen euro. ‘Dat zijn vermijdbare kosten die justitie beter kan gebruiken, zeker voor de strafuitvoering. Dat bedrag komt overeen met het geld dat nodig is om op korte termijn de kosten te dekken zodat, zoals gepland, ook de kortere gevangenisstraffen kunnen worden uitgevoerd. En dan zijn er jaren geweest waarin de kostprijs voor de inzet van de politie nog hoger opliep. Bij de grote cipiersstaking in 2016 ging het zelfs om het drievoud, 9,4 miljoen euro in één jaar.’

Ook in de zomer van vorig jaar veroorzaakten aanslepende cipiersstakingen schrijnende toestanden achter de gevangenismuren. Opgesloten moeders konden hun kinderen dagenlang niet horen, er was een gebrek aan kinderopvang en afval werd niet opgehaald, waardoor sommige gedetineerden dan maar troep door hun celraampje kieperden. Terwijl ze ook dagenlang geen proper ondergoed meer kregen. En de staking belette gedetineerden om hun proces bij te wonen in de rechtbank. De Raad van Europa berispte ons land al meermaals voor dat gebrek aan minimale dienstverlening in de gevangenis.

Stakingsrecht

Dit zijn vermijdbare kosten die we beter kunnen gebruiken om ook korte celstraffen uit te voeren.
Carina Van Cauter
Kamerlid Open VLD

Vorige maand zette de Kamer het licht ervoor op groen. De socialisten en PVDA stemden tegen omdat het een aanval zou zijn op het stakingsrecht. De socialistische vakbond ACOD stelde dan weer dat het nieuwe systeem weinig zal veranderen omdat de gouverneur pas na 48 uur zou kunnen overgaan tot dwingende maatregelen. De eerste twee dagen verandert er dus niets, klinkt het. Bovendien zou de maatregel alleen gelden voor acties die vallen onder het protocol voor stakingen in het gevangeniswezen en niet bij een algemene staking, wat vaker voorkwam in 2017 en 2018.

Volgens Van Cauter biedt het nieuwe systeem wel soelaas. ‘In elke gevangenis zal een plan moeten worden opgesteld om de dienst te kunnen garanderen’, zegt ze. En elke gevangenisdirecteur moet 72 uur voor het begin van elke staking een lijst opstellen van de personeelsleden die niet aan de staking deelnemen. Als er dan onvoldoende cipiers blijken te zijn, komt er overleg tussen de provinciegouverneurs en de bonden, waarna maatregelen opgelegd worden.

Inzet bewakingsagenten na aanslagen kostte 4,5 miljoen

De liberalen van Open VLD stelden gisteren voor nog meer politietaken uit te besteden aan bewakingsfirma’s, maar ook daar kleeft een prijskaartje aan. Kort na de terreuraanslagen van 22 maart 2016 besloot de regering een ‘prescreening’ in te voeren op de luchthaven van Zaventem. Alle passagiers en hun bagage werden gescreend voor ze de vertrekhal binnenkwamen.

De opdracht ging noodgedwongen naar de bewakingsfirma G4S, die al actief was op de luchthaven. Het contract duurde bijna negen maanden, van 3 april tot 31 december 2016, en er werden 10 tot 12 bewakingsagenten en een teamleider ingezet. Het kostte de federale politie 4,48 miljoen euro, vernam sp.a-Kamerlid Alain Top van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

De regering maakte volgens De Crem de voorbije legislatuur nog maar één andere keer gebruik van een bewakingsfirma om taken van de federale politie uit te besteden. Dat gebeurde begin vorig jaar, kort nadat de wet was uitgebreid om bewakingsfirma’s meer bevoegdheden te geven.

Door de problemen met transmigranten moest de firma Fact Group de snelwegparkings helpen bewaken. De opdracht duurde maar twee maanden, van 10 februari tot 10 april vorig jaar. De kostprijs was 310.000 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud