Aanbesteding voor 10.000 opvangplaatsen voor asielzoekers

Staatssecretaris voor Asielbeleid Theo Francken ©EPA

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaat op zoek naar nog méér opvangplaatsen. De regering gaat eind augustus een aanbesteding uitschrijven voor de opvang van 10.000 asielzoekers.

De piste van de 10.000 opvangplaatsen bestond al van voor de huidige escalatie van de vluchtelingencrisis. Francken heeft het inmiddels over 'de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog', waarvoor dringend extra capaciteit moet worden gevonden. 

Ondanks operatie-Triton, een gecoördineerde Europese actie in de Middellandse Zee, houdt de vluchtelingencrisis aan. Momenteel zijn wereldwijd 60 miljoen mensen op de vlucht voor geweld in hun land.

'Het gaat om de grootste vluchtelingencrisis sinds WO II', aldus Francken in de speciale Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Nadat vorige week honderden vluchtelingen vermist zijn geraakt toen hun boot voor de kust van Libië kapseisde, deed zich dinsdag een nieuw drama voor bij Sicilië. De Italiaanse marine kon vijftig vluchtelingen redden uit hun zinkende rubberboot. Nog eens vijftig mensen zijn vermist.

Op vraag van Kamerlid Filip Dewinter (Vlaams Belang) kwam er een Kamercommissie bijeen over de asielcrisis. Hij vindt dat de beslissing van de regering over extra opvangplaatsen een parlementair debat vereist.

Gisteren en eergisteren alleen waren er al 500 aanvragen
Theo Francken
Staatssecretaris voor Asielbeleid

De federale regering besloot vorige week om in zowat 2.500 extra opvangplaatsen te voorzien, door de sterke toename van het aantal asielaanvragen. Het gaat om plaatsen in oude legerkazernes, extra bedden in bestaande centra en de heropening van instellingen die vroeger gesloten waren.

In Holsbeek wordt een oud hotel heropend om tachtig niet-begeleide minderjarigen op te vangen, kinderen die alleen in ons land aankomen. Ook worden dertig extra personeelsleden aangeworven bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). DVZ moet op dit moment asielzoekers weigeren omdat de dienst de toeloop niet kan verwerken.

Francken schetste in cijfers hoe precair de situatie is. 'In mei waren er nog 1.708 asielaanvragen. Gisteren en eergisteren alleen waren er al 500 aanvragen. Vandaag al 140. In dat tempo zitten we op het einde van augustus boven 4.000. De stijging van het aantal asielaanvragen in West-Europa is sinds 1951 nooit zo groot geweest.'

Vluchtelingen

'Het is geen toestroom aan gelukzoekers. Het gaat om echte vluchtelingen. De grote meerderheid van de aanvragers zijn Syriërs, Afghanen en Somaliërs. Het percentage mensen dat daadwerkelijk beschermming krijgt, ligt boven 80 procent.'

Maar hij waarschuwde ook. 'Wie recht heeft op bescherming, zal die krijgen. Maar we zullen hard zijn voor mensen die daar geen recht op hebben. Nee is nee. Zij moeten weg. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Daarbij zal ik extra hard zijn voor criminelen die illegaal in onze gevangenissen of op ons grondgebied verblijven.'

Het is geen toestroom aan gelukzoekers. Het gaat om echte vluchtelingen
Theo Francken
Staatssecretaris voor Asielbeleid

Volgens Francken werpen zijn maatregelen hun vruchten af. 'Dit jaar hebben we tot nu toe al 1.000 meer mensen gedwongen gerepatrieerd naar hun land van herkomst dan in heel 2014. De vrijwillige terugkeer vertoont wel een dalende trend. Dat komt ook omdat een groot deel van de mensen effectief bescherming krijgt, net omdat het in grote meerderheid om echte vluchtelingen gaat.'

Extra inspanningen

De staatssecretaris vreest dat de extra opvangplaatsen nog niet zullen volstaan. 'De vorige regering heeft beslist in een buffer van 2.100 extra plaatsen te voorzien, die konden geactiveerd worden bij stijgende instroom. Die reservecapaciteit zal tegen september operationeel zijn, maar dreigt even snel weer vol te lopen. Daarom hebben we besloten 2.500 bijkomende plaatsen te creëren. Er loopt ook overleg tussen mijn kabinet, Defensie, de civiele bescherming en de Regie der Gebouwen om te kijken waar we nog extra inspanningen kunnen doen, mochten de huidige, bestaande plekken niet volstaan.'

De regering gaat eind augustus een aanbesteding uitschrijven voor de opvang van 10.000 asielzoekers. 'Daarmee wil u privépartners betrekken bij de opvang. Dat zou toch wel een primeur zijn. Terwijl zwaar het mes is gezet in de middelen van een pak ngo's, die een belangrijke rol speelden bij de opvang van vluchtelingen', reageerde Wouter De Vriendt (Groen). 'Die aanbesteding klopt. Maar het staat iedereen vrij om erop in te schrijven. De privésector kan, maar dat hoeft niet.' 

Overleg

Francken liet ook verstaan dat hij voor eind augustus overleg plant tussen zijn kabinet, Fedasil en de burgemeesters en de lokale politie van de gemeenten waar de extra opvang voorzien is. 'Voor alle duidelijkheid. Dit zal de gemeenten niets kosten. Asielzoekers in procedure zijn nooit de verantwoordelijkheid van de OCMW's. Het is Fedasil dat alle kosten op zich neemt. Er is ook een compensatieregeling voorzien. Toen bij de vorige crisis in 2010-2011 ook legerkazernes werden geopend om plaatsen bij te creëren, ging het om 237 à 239 euro per asielzoeker. Mijn voorstel is om nu dezelfde vergoeding te betalen.'

De 2.500 extra plekken die de regering besliste, leggen volgens Francken geen extra last op de begroting. 'We halen het geld uit de reservepot van 80 miljoen bij Fedasil. Daarvan gebruiken we 14,7 miljoen euro voor de eerste drie maanden. Daarna zullen we opnieuw evalueren.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud