Kwart minder bruggepensioneerden in jaar tijd

Onder de regering-Michel werden de voorwaarden voor brugpensioen verstrengd. ©Photo News

Ons land telde vorig jaar maandelijks gemiddeld 57.000 bruggepensioneerden. Dat zijn er bijna een kwart minder dan een jaar eerder, toen er maandelijks gemiddeld 75.000 mensen met brugpensioen waren, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst van Arbeidsvoorziening (RVA).

Tegenover tien jaar geleden zijn er nu de helft bruggepensioneerden. Het brugpensioen is een stelsel om werknemers vervroegd te laten uittreden van de arbeidsmarkt. Werknemers worden daarbij ontslagen en krijgen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Daarbovenop betaalt de voormalige werkgever een premie. Voor de werknemer is het stelsel interessant omdat het loonverlies binnen de perken blijft. Voor bedrijven is het een galante manier om oudere werknemers vervroegd te laten gaan of om een herstructurering door te voeren.

10.000
Werkzoekenden
Aantal bruggepensioneerden die zich als werkzoekenden moesten inschrijven.

Om Belgen langer aan het werk te houden werd het gebruik van het brugpensioen de voorbije jaren ontmoedigd. Het kind kreeg met het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) een andere naam. Zowel de regering-Di Rupo als de regering-Michel verstrengde de voorwaarden, waardoor brugpensioen voor de leeftijd van 59 jaar zo goed als onmogelijk werd. Een kleine tien jaar geleden kon dat nog op 52 jaar.

Voor bedrijven werd het daarenboven almaar duurder om mensen met brugpensioen te sturen. Voor werknemers werd het stelsel minder aantrekkelijk doordat ze in sommige gevallen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Van de 57.000 bruggepensioneerden moeten er zich ongeveer 10.000 inschrijven als werkzoekende.

Te streng

Door de strengere regels stapten de voorbije jaren steeds minder mensen in het SWT. Tegelijk bereikten heel wat bruggepensioneerden de pensioenleeftijd, wat de forse daling verklaart. De uitgaven voor het brugpensioen daalden met ongeveer een half miljard euro: van meer dan 1,6 miljard tot meer dan 1,1 miljard.

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is een stelsel als het SWT niet meer te verdedigen.
Stijn Baert
Arbeidseconoom

De besparing van een half miljard euro is geen nettobezuiniging. Een deel van de mensen die vroeger met brugpensioen zouden zijn gegaan, belandt nu in de invaliditeit. Mensen worden langdurig ziek omdat het werk hen te zwaar valt en ze geen alternatief hebben.

De meeste arbeidsmarktexperts vinden dat de regering-Michel nog verder had moeten gaan. ‘In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is een stelsel als het SWT niet meer te verdedigen’, zegt arbeidseconoom Stijn Baert. ‘57.000 SWT’ers, dat zijn nog altijd 57.000 kansen om een knelpuntberoep in te vullen. Eigenlijk zeg je tegen die mensen dat je ze opgeeft. Natuurlijk zal de activering niet vanzelf gaan, maar met begeleiding kunnen we toch heel wat bereiken.’ 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect