Aanvullend pensioen werknemers zwaar onder druk

Enkele verzekeraars, waaronder AXA, P&V (inclusief Vivium) en Al­lianz, waarborgen op nieuwe groepsverzekeringscontracten nog maar een rente van 2,25 procent. Nochtans hebben de werknemers een wettelijk gewaarborgd recht op een rentevoet van 3,25 procent op de bijdragen betaald door de werkgever en van 3,75 procent op de bijdragen die ze zelf storten.

Door de onzekerheid op de financiële markten kunnen de verzekeraars die gewaarborgde rentevoeten voor het aanvullend pensioen niet langer verzekeren. 'De verzekeraars kampen met dalende rentes én met de vaststelling dat het geen kortstondige beweging is', zegt Wauthier Robyns, de woordvoerder van Assuralia. 'De verzekeraars moeten erop toezien dat ze alle toekomstige verbintenissen kunnen naleven. Rentevoeten van 3,25 en 3,75 procent zijn in de gegeven omstandigheden onhoudbaar.'

De werkgevers zijn de dupe van de renteverlaging. Zij moeten op de toekomstige contracten het verschil bijpassen tussen de wettelijk gewaarborgde rente en wat de verzekeraars uitbetalen aan intresten én winstdeelnames. Verwacht wordt dat de werkgevers daardoor minder groepsverzekeringen afsluiten.

De kans is reëel dat andere verzekeraars volgen. Marktleider AG Insurance, Ethias en Mercator houden hun beslissing in beraad. Fidea gaat verder en sluit zelfs geen nieuwe groepsverzekeringen meer af.

Door de lagere rente op groepsverzekeringen verhogen de verzekeraars de druk op minister van Pen­sioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om de wettelijk gewaarborgde rentes terug te schroeven. Eerder liet die weten niet aan die gewaarborgde rentes te raken. Gisteren bevestigde hij dat standpunt. De verzekeringsmaatschappijen waarschuwen al voor een 'drooglegging van de markt' als de wet niet wordt aangepast.

In België hebben de verzekeraars zo’n 46 miljard euro via de groepsverzekeringen onder beheer. Vorig jaar inden ze naar schatting 4,55 miljard euro op formules met een gewaarborgde rentevoet.

De groepsverzekeringen werden door de overheid altijd gepromoot als een mooie aanvulling op het wettelijk pensioen. Het is ook een veelgebruikte techniek om werknemers extralegaal te belonen. Ruim 75 procent van de werknemers in de privésector heeft een aanvullendpen­sioenplan lopen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud