ABVV: 'Dwing bedrijven meer te investeren'

Rudy De Leeuw. (foto photonews) ©Photo News

Bedrijven hebben volgens het ABVV de voorbije jaren te veel hun aandeelhouders geplezierd en te weinig geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en opleiding. De socialistische vakbond wil dat voortaan enkel bedrijven die wél investeren loonkostenkortingen krijgen.

‘Wij stellen vast dat vijf jaar crisis zwaar begint te wegen, ook in België’, zegt ABVV-topman Rudy De Leeuw bij de voorstelling van de Sociaaleconomische Barometer van de vakbond. ‘De werkloosheid stijgt, net zoals de armoede. Bovendien belanden steeds meer mensen in de schulden en stellen almaar meer mensen geneeskundige verzorging uit om financiële redenen.’

‘Om uit de crisis te komen hebben we geen nood aan nog meer besparingen, maar aan economische groei’, aldus De Leeuw. ‘De werkgevers zeggen dat we enkel kunnen groeien als de loonkosten worden verlaagd, maar dat klopt niet.’

‘Niet de loonkloof, maar het gebrek aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling leidt ertoe dat onze bedrijven marktaandeel verliezen’, stelt De Leeuw. ‘We kunnen enkel groeien als er opnieuw geïnvesteerd wordt in de economie.'

Belang aandeelhouders

Volgens De Leeuw investeren onze bedrijven veel te weinig. ‘De aandeelhouders zijn belangrijker geworden dan de groei’, meent hij. ‘Alles samen hebben onze ondernemingen in 2012 voor meer dan 10 miljard euro aan loonkostenverlagingen – loonsubsidies en patronale bijdrageverlagingen - van de overheid gekregen. We stellen evenwel vast dat bedrijven in 2011 11 miljard euro meer dividenden hebben uitbetaald dan in 1996', klinkt het bij de rode vakbond. 'En dan spreken we enkel over de niet-financiële sector. Dat is een gevolg van de financialisering van de economie en van de gulzigheid van de aandeelhouders.'

Om ervoor te zorgen dat bedrijven meer gaan investeren, stelt De Leeuw voor om de steunmaatregelen afhankelijk te maken van de investeringen.

‘Enkel ondernemingen die voldoende uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling, die genoeg besteden aan de opleiding van werknemers en die voldoende inzetten op vergroening van de economie mogen wat ons betreft nog loonsubsidies en ander kortingen krijgen’, aldus de ABVV-topman.

Loonkostenhandicap

De socialistische vakbond betwist overigens dat ons een land een loonkostenhandicap tegenover de buurlanden heeft. ‘Volgens de jongste cijfers is sprake van een loonkostenhandicap van 3,8 procent’, aldus De Leeuw. Dat wil zeggen dat de loonkosten in ons land sinds het referentiejaar 1996 3,8 procent sneller gestegen zijn dan in Nederland, Frankrijk en Duitsland. ‘Maar dan wordt er niet eens rekening gehouden met de loonsubsidies en andere fiscale voordelen die onze ondernemingen krijgen.’

In ons land werden in 2012 voor 6,1 miljard euro aan loonsubsidies gegeven aan bedrijven. Het gaat over doelgroepenkortingen, kortingen voor nacht- en ploegenarbeid of overuren en zelfs over de dienstencheques.

De mate waarin met die loonsubsidies rekening moet worden gehouden bij het berekenen van de loonkostenhandicap, leidt tot kletterende ruzies tussen werkgevers en vakbonden. Zo weinig mogelijk, vinden die eersten. Want kortingen voor het aanwerven van 50-plussers komen volgens hen in de eerste plaats ten goede van oudere werknemers en niet van de bedrijven. Hetzelfde geldt in hun ogen voor de dienstencheques.

'Einde aan loonbevriezing'

Het ABVV vindt dan weer dat de loonsubsidies integraal moeten worden meegeteld, waardoor de loonkostenhandicap tot nul wordt herleid. Daardoor is er volgens De Leeuw ook opnieuw ruimte voor loonsverhogingen. 'We vragen de regering een einde te maken aan de bevriezing van de lonen.'

De huidige federale regering besloot in november 2012 dat er in 2013 en 2014 geen collectieve loonsverhogingen kunnen worden onderhandeld. Aanpassingen aan de index en loonverhogingen voor anciënniteit kunnen wel nog steeds.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud