ABVV herneemt oud voorstel

Het voorstel om het fiscale voordeel op pensioensparen af te schaffen en met de opbrengst (ten dele) hogere pensioenen te betalen, is op zich niet nieuw. Noch bij het ABVV zelf, noch bij het christelijke ACV

Het voorstel van het ABVV is in se niet nieuw. Zo staat in een manifest uit 2009 over de pensioenen te lezen:

Het wettelijk pensioen moet voldoende ruim zijn opdat iedereen kan deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.

Concreet betekent dit dat het pensioen 75% moet bedragen van wat men gemiddeld verdiende in een loopbaan van 45 jaar. Een aanvulling vanuit de tweede pijler moet tot een pensioen leiden dat 75% bedraagt van het loon van de laatste 5 jaar.

Pas nadat er voor iedereen zo’n leefbaar pensioen gerealiseerd is, mag er aan fiscale cadeaus gedacht worden voor wie genoeg verdient om zelf aan pensioensparen te kunnen doen.

Een gelijkaardige boodschap staat in het Groenboek 'Een toekomst voor onze pensioenen' uit 2010.

Het ABVV is bereid om hiervoor de werknemersbijdrage te verhogen, op voorwaarde dat ook de werkgevers en de overheid eenzelfde inspanning leveren. Voor de overheid kan deze meeruitgave gecompenseerd worden door de belastingvoordelen voor het individueel pensioensparen tegelijkertijd af te bouwen.

Ook de christelijke tegenhanger ACV stelt al jaren dat de voorkeur moet gaan naar een hoger wettelijk pensioen en niet naar pensioensparen. Het was het standpunt van de vakbond, en topman Luc Cortebeeck handelde er ook individueel naar, vertelde hij enkele jaren geleden aan Netto:

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud