ABVV zoekt creatieve oplossingen voor loonsverhoging

Miranda Ulens is sinds juni de nieuwe nummer twee van ABVV. ©Photo News

De vakbonden en de werkgevers onderhandelen eind dit jaar over een nieuw loonakkoord voor de privésector. De wet laat weinig marge voor loonopslag. Dus pleit ABVV-topvrouw Miranda Ulens voor ‘creatieve alternatieven’.

De socialistische vakbond ABVV zal met een ‘ambitieuze eisenbundel’ aan tafel komen. Dat zegt Miranda Ulens, sinds juni de nummer twee van het ABVV. ‘Een nieuw loonakkoord moet leiden tot meer koopkracht voor werknemers’, zegt ze tijdens de presentatie van de sociaal-economische barometer van de vakbond.

Vakbonden en werkgevers starten eind dit jaar met de onderhandeling van een nieuw loonakkoord. Daarin leggen de sociale partners iedere twee jaar vast hoeveel de lonen in de privésector maximaal mogen stijgen boven op de indexering en de baremieke loonsverhogingen. Die loonnorm moet de concurrentiekracht van onze bedrijven bewaken en verhinderen dat de lonen hier sneller toenemen dan in de ons omringende landen.

‘Nu de economie aantrekt, hebben bedrijven alle moeite om vacatures in te vullen en vragen ze dat hun werknemers overuren presteren. Daar mag iets tegenover staan’, vindt Ulens. ‘Werknemers die hun steentje hebben bijgedragen, moeten beloond worden en mee de vruchten van de hogere productiviteit kunnen plukken.’

Weinig onderhandelingsmarge

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zal tegen eind dit jaar becijferen hoe snel de lonen in de ons omringende landen stijgen. Op basis daarvan wordt een vork vastgelegd waarbinnen de sociale partners de loonmarge voor ons land onderhandelen.

‘De economie trekt aan. Bedrijven hebben alle moeite om vacatures in te vullen en vragen dat hun werknemers overuren presteren. Daar mag iets tegenover staan.’
Miranda Ulens
Algemeen Secretaris ABVV

De verwachting is dat de onderhandelingsruimte beperkt zal zijn omdat de regering-Michel in de loonnormwet extra veiligheidsmarges heeft ingebouwd voor te snel oplopende inflatie en de loonhandicap. Het ABVV vermoedt dat die beperkingen tot spanningen zullen leiden tijdens het overleg. ‘Ik stel dan ook voor dat we niet in het carcan van de nieuwe wet blijven en dat we alternatieve oplossingen zoeken’, zegt Ulens, die bijvoorbeeld verwijst naar extra mobiliteitsvergoedingen. 

Extra winstpremie

Ulens wil niet verder in detail treden, al bevat de loonnormwet een lijst van enkele specifieke premies en beloningen die bedrijven mogen toekennen boven op de vastgelegde loonmarge. Bijdragen voor het aanvullend pensioen kunnen in sommige gevallen buiten de loonnorm vallen, als daarin een solidariteitsmechanisme tussen werknemers is ingebouwd. Ook innovatiepremies die bedrijven toekennen aan personeelsleden met innovatieve ideeën, vallen buiten de loonnorm.

Collectieve loonbonussen, de zogenaamde cao 90-bonussen, werden tot nu toe officieus niet meegeteld voor de loonnorm. Ook de fiscaal voordelige winstpremie die werkgevers sinds dit jaar kunnen toekennen aan hun werknemers, valt erbuiten. Een mogelijkheid kan zijn om in het interprofessioneel loonakkoord af te spreken dat bedrijven die winst maken de winstdeelname maximaal moeten benutten.

De vakbond zegt het overleg alle kans te zullen geven. ‘Of er nog acties komen, zullen we bezien in functie van hoe de interprofessionele loononderhandelingen lopen, maar naar de regering toe zullen wij ons wel blijven verzetten’, zegt Ulens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud