ACV Politie dient stakingsaanzegging in

©BELGA

De christelijke vakbond ACV Openbare Diensten gaat staken omdat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) raakt aan het ziektestelsel van de politie. Dat vernam De Tijd.

‘Tenzij de minister alsnog toegevingen doet, maar hij heeft al gezegd dat daarvan geen sprake zal zijn, zal de politie over twee weken harde stakingsacties houden.’ Dat zegt Joery Dehaes, de secretaris van ACV Politie. De christelijke vakbond gaat een stakingsaanzegging indienen.

Woensdagmiddag zaten de politiebonden samen met minister Jan Jambon om het nijpende personeelstekort te bespreken evenals de plannen van de regering-Michel om het ziektesysteem voor federale ambtenaren aan te passen.

Ziektekrediet afgeschaft

Met de Arbeidsdeal besliste de federale regering in juli dat het ziektekrediet van federale ambtenaren verdwijnt. Nu kunnen gezonde vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar opsparen en meenemen naar later. Dat regime wil de regering-Michel afschaffen.

‘Iemand die zijn been breekt, zou na een maand terugvallen op een ziekte-uitkering van 60 procent van zijn loon. Dat is voor ons onaanvaardbaar.'
Joery Dehaes
secretaris ACV Politie

‘Dat is voor ons onaanvaardbaar’, zegt Dehaes. ‘Iemand die zijn been breekt, zou dan na een maand terugvallen op een ziekte-uitkering van 60 procent van zijn loon. Wie ziektedagen heeft opgespaard, kan zijn volledige loon tijdens een langere periode van ziekte behouden.’ 

De afschaffing van het ziektekrediet is niet de enige reden voor de onvrede bij de politie. Ook het personeelstekort en de pensioenen stuiten de bonden tegen de borst. De politie wordt weliswaar erkend als zwaar beroep, maar het gunstregime van de preferentiële tantièmes verdwijnt, waardoor ze voor eenzelfde aantal gewerkte jaren een lager pensioenbedrag zullen krijgen.

‘De federale politie komt ook 3.500 à 4.000 mensen tekort’, zegt Dehaes. ‘Dat betekent dat onze mensen verzuipen in het werk en aan de lopende band overuren moeten presteren.'

Donderdag vindt overleg plaats met de andere vakbonden, om te kijken of die zich aansluiten bij de stakingsaanzegging. 

Eerder had ACV Openbare Diensten als mogelijke actie gesuggereerd geen boetes meer te innen, maar volgens Dehaes zullen er zwaardere acties plaatsvinden. ‘Voor ons is de maat vol.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect