ACW-advocaat over Arco: 'Dit is geen verboden staatssteun'

©Thierry du Bois

De constructie die de federale regering opzette voor de vergoeding van de Arco-coöperanten is ‘illegale’ staatssteun, zegt de Europese Commissie. De christelijke werknemersbeweging is het grondig oneens.

Volgens de Europese Commissie strookt de waarborgregeling voor Arco niet met de Europese regels voor staatssteun en is die daarom een inbreuk op het principe van de eerlijke concurrentie. Europa verbiedt ook toekomstige uitbetalingen onder de garantieregeling.

Door de overheidsgarantie voor de financiële coöperaties  worden die voor beleggers aantrekkelijker dan hun concurrenten die zo'n waarborg niet hebben, zegt de Commissie. Dat selectieve voordeel is een vorm van staatssteun.

Brandhout

De Commissie maakt ook brandhout van het argument dat de coöperatieve deelbewijzen als een spaarproduct beschouwd moeten worden. 'Het Belgische rechtskader bepaalt duidelijk dat financiële coöperaties vennootschappen zijn. Bijdragen in het kapitaal van dergelijke coöperaties gebeuren in de vorm van eigen-vermogens en dragen dus ook het risico dat aan eigen vermogen verbonden is', luidt het in Commissie-beslissing. 'Er is dus geen grond om de maatregel als verenigbaar met de Europese staatssteunregels te beschouwen.'

En omdat België de maatregel al heeft uitgevoerd voordat het deze bij de Commissie heeft aangemeld, moet Arco aan de Belgische staat het voordeel terugbetalen dat ze heeft ontvangen.

Luxemburg

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) reageerde meteen en zegt in een mededeling dat hij de beslissing de komende dagen in detail gaat bestuderen. Hij kondigt ook al aan dat hij de beslissing zal aanvechten voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, in de eerste plaats het luik dat handelt over het uitbetalingsverbod.

De Belgische staat zal zich niet neerleggen bij een eventueel uitbetalingsverbod aan de Arco-coöperanten, zegt Geens. De Belgische regering argumenteert dat Europa enkel staatssteun aan ondernemingen of vennootschappen kan verbieden, maar niet aan natuurlijke personen, zoals de coöperanten zijn.

Geens herhaalt ook dat een sluitende juridische oplossing voor de Arco-coöperanten hoog op de agenda moet staan van de regeringsonderhandelingen, zodat het engagement kan worden gehandhaafd dat de federale regering is aangegaan ten aanzien van de Arco-coöperanten. 

Arco

Het besluit van de Europese Commissie betekent niet dat de staatswaarborg nu automatisch vernietigd is. Dat zegt Arco in een reactie. De Arco Groep verwijst naar "de vroegere uitspraken van de rechtbanken in België" en uitspraken van diverse regeringsbronnen. Arco haalt minister van Financiën Koen Geens aan en plakt aan zijn persbericht zelfs het persbericht van Geens.

De Arco-vennootschappen in vereffening zullen de beschikking van de Commissie nu verder analyseren. "In elk geval staat vast dat op deze beschikking nog kan worden gereageerd door de Belgische Staat."

Arco blijft ook overtuigd van de argumenten die het reeds in de procedures voor het Grondwettelijk Hof ontwikkelde en waarin het stelt dat de regeling ten gunste van de Arco-coöperanten geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet.

Beweging.net 

De christelijke wernemersbeweging steunt het voornemen van minister van Financiën Koen Geens, om het njet van de Europese commissie aan te vechten bij het Europees Hof van Justitie.

Advocaat Dirk Van Gerven wijst erop dat de Commissie spreekt van verboden staatssteun, maar dat de steun niet naar een bedrijven gaat, maar naar de gedupeerden. "Ik vraag me dan ook af wat dit te maken heeft met staatssteun", zo zei hij tegenover het persbureau Belga. Advocaat Van Gerven volgt het dossier op namens het ACW, de organisatie die onlangs de naam in beweging.net veranderde.  

Indien er een negatieve beslissing van het Hof zou komen, zal er naar een nieuwe regeling gezocht moeten worden. 

Voorkeursbehandeling

De Europese Commissie begon al begin 2012 met een onderzoek naar de garantieregeling. Toen al was duidelijk dat de Belgische voorkeursbehandeling voor de Arco-coöperant in zwaar Europees weer zou terechtkomen. Toen al noemden de diensten van eurocommissaris Joaquin Almunia de garantie ‘onwettelijk’ en ‘buiten verhouding’.

De staatsgarantie voor de Arco-coöperanten gaat terug tot de beginperiode van de financiële crisis. Dexia sleepte toen Arco - een van zijn grootste aandeelhouders - mee in zijn val. De financiële arm van het ACW moest in vereffening gaan. De regering-Leterme zette toen een systeem op waardoor de 800.000 Arco-coöperanten een overheidsgarantie kregen ter waarde van ongeveer 1,5 miljard euro.

CD&V, de sp.a, Groen en de N-VA spraken zich al uit voor een staatsgarantie voor de Arco-coöperanten. Maar indien alsnog een nieuwe constructie wordt uitgedokterd om de Arco-coöperanten bij te springen, zal die aan de Commissie gemeld moeten worden en conform de Europese regels voor staatssteun moeten zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud