Afschaffen eco- en maaltijdcheques kost 2 miljard

Een politieke meerderheid is te vinden voor de afschaffing van de maaltijd- en ecocheques.

De afschaffing van maaltijd- en ecocheques, waarop vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) afgelopen weekend alludeerde, kost de federale overheid direct 1,95 miljard euro. Dat blijkt uit een berekening van de federale overheidsdienst Financiën.

De nota van de FOD Financiën is opgesteld op 25 maart en bevat een rekenoefening naar de haalbaarheid van de afschaffing van het systeem van maaltijd- en ecocheques. De dienst gaat ervan uit dat bij het afschaffen de waarde van de cheques als nettoloon wordt gestort aan de werknemers. Omdat zo’n maatregel voor alle werknemers in loondienst zou gelden en niet alleen voor de loontrekkenden die nu maaltijd- en ecocheques ontvangen, zou de overheid aanzienlijk minder loonbelasting innen.

Daardoor zouden alle bijna vijf miljoen loontrekkenden in ons land in aanmerking komen voor het fiscaal vrijgestelde loon, in plaats van de 1,3 miljoen werknemers die nu maaltijd- of ecocheques ontvangen. Uitgaande van een dagelijkse nettovergoeding van 5,91 euro over 200 dagen per jaar en een marginaal belastingtarief van 45 procent loopt de overheid daardoor jaarlijks 1,95 miljard euro aan loonbelasting mis.

Juridische problemen

Het belastingvoordeel alleen toekennen aan de werknemers die nu al eco- en maaltijdcheques ontvangen, zou juridisch onmogelijk zijn omdat alle werknemers fiscaal gelijk behandeld moeten worden. Bedrijven mogen nu maaltijdcheques toekennen aan werknemers, maar moeten dat niet. Een belastingvrijstelling voor een deel van het brutoloon zou echter direct voor alle werknemers gelden.

De gezaghebbende Brusselse fiscaal advocaat Thierry Afschrift bestempelt de studie van Financiën als geloofwaardig. ‘Werknemers die nu geen maaltijdcheques ontvangen, zullen erop vooruitgaan. Voor de anderen verandert er niets.’

Voorstel-Vande Lanotte

De discussie over de afschaffing van het systeem van maaltijdcheques werd afgelopen weekend aangezwengeld door federaal minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a). Hij noemde het systeem ‘waanzinnig’. Volgens de minister kost het systeem 80 miljoen euro ‘terwijl dat geld niet naar de mensen gaat’.

Ondernemersorganisaties als Comeos en Unizo juichten het voorstel toe, terwijl de uitgevers van maaltijdcheques doemscenario’s voorspiegelden. Zo zou de afschaffing 8.000 banen kosten.

In de politiek tekent zich een meerderheid af voor de afschaffing. De federale regeringspartijen sp.a, Open VLD, MR en CD&V zien wel wat in het einde van de maaltijd- en ecocheques.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud