interview

Akkoord taxshift geen eindpunt voor Peeters

©BELGA

‘Mijn partij wilde verder gaan qua vermogens’, zegt vicepremier Kris Peeters, ‘maar de marge was beperkt omdat anderen in ruil de beperking van uitkeringen op tafel legden.’

Terwijl Kris Peeters (CD&V) bij de presentatie van het akkoord iedereen winnaar noemde, wees hij er later op dat het akkoord rond de taxshift voor hem geen eindpunt is. ‘Onze fiscaliteit moet verder hervormen naar Scandinavisch model.’ Daarnaast wilde hij ook verder gaan in de bijdragen door grote vermogens, maar werd hij afgeblokt. ‘Er was geen ruimte om nu meer te doen.’

Uw partij drong hard aan op de invoering van een dual income tax, waarbij alle vormen van vermogen op dezelfde manier worden belast. Waarom kwam dat er niet?

Er moet een onderscheid komen tussen arbeids- en andere inkomsten

Kris Peeters: ‘Onderhandelingen zijn een grote doos, waar alle voorstellen in gaan, en uiteindelijk niet alles weerhouden wordt. Dat specifieke voorstel van mijn partij heeft het niet gehaald. Maar de dual income tax moet en zal er komen. Er moet een onderscheid komen tussen arbeids- en andere inkomsten, waarbij die laatste aan 25 procent worden belast en er een uitzondering wordt gemaakt voor kapitaal dat geherinvesteerd wordt. Net als in Scandinavië moet ons belastingsysteem transparanter en eenvoudiger. De dual income tax is daar de juiste oplossing voor. Er moet nu gekeken worden welke stappen we daarin kunnen doen.’

Unizo-topman Karel Van Eetvelt zegt dat de verlaging van de werkgeversbijdrage de concurrentiepositie van de kmo’s niet zal verbeteren.
Peeters: ‘Voor de privésector gaat het om een lastenverlaging van 1,7 miljard, en zelfs om 2,2 miljard als we er de non-profit bij rekenen. Het klopt dat er een spanningsveld is tussen de industrie, waar de lonen hoger zijn, en kmo’s die vooral lagere en middeninkomens tewerkstellen. Unizo vreest dat de lastenverlaging vooral zal gaan naar de grote industriële bedrijven. Maar Van Eetvelt hoeft niet bang te zijn. Bij de concrete uitwerking van de lastenverlaging zullen we maximaal aandacht geven aan het belang van de tewerkstelling bij kmo’s.’

U belooft werknemers 100 euro netto meer per maand. De vakbonden vinden dat de regering het te weinig concreet maakt.
Peeters: ‘Het bedrag voor extra koopkracht is afgesproken, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. Er moet nog worden overlegd met de deelstaten.’

De middelentoets, de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen: ik heb moeten zeggen dat het niet kon.

Er komt ook kritiek uit eigen gelederen. Jong-CD&V mist voldoende bijdrage van de grote vermogens.
Peeters: ‘De regering heeft nieuwe stappen gedaan. Er is een speculatietaks gekomen. Mijn jonge partijgenoten moeten beseffen dat één partij nooit alles kan krijgen wat ze wil. Het is een compromis. CD&V wilde verder gaan qua vermogens, maar daarop zijn andere partijen met tegenvoorstellen gekomen. De invoering van een middelentoets voor de leeflonen, waarbij mensen met een eigen vermogen er geen aanspraak op kunnen maken, is op tafel gelegd. Net als de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering en zelfs het volledig stopzetten ervan na verloop van tijd. Ik heb nog eens moeten duidelijk maken dat dergelijke voorstellen niet kunnen. Maar dan moet je ook aanvaarden dat er minder ruimte is om meer te vragen van vermogens.’

Meer algemeen is te horen dat CD&V het minst van de vier coalitiepartners wint bij dit akkoord.
Peeters: (zucht) ‘Mijn partij en ik hebben aangedrongen dat er voor de zomer een taxshift moest liggen. Dat is gelukt. Ik ben ook blijven zeggen dat de daling van de werkgeversbijdrage naar 25 procent noodzakelijk was en vooral nu moest gebeuren. Dat is ook gelukt. Ik heb mijn nek uitgestoken, eerst voor het competitiviteitspact na de sluiting van Ford Genk, en nu nog eens voor een extra taxshift. Zowel bedrijven als werknemers winnen. Dat is het enige wat telt.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud