Advertentie

Alle diensten moeten gegevens uitwisselen in strijd tegen fraude

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). ©Photo News

De diensten in ons land die de fraude bestrijden, gaan veel meer gegevens uitwisselen om fraudeurs te klissen. Ze krijgen ook meer personeel. Zo wil de regering-De Croo een pak meer geld halen uit de fraudebestrijding.

De doelstelling van de regering-De Croo om tegen 2024 liefst 1 miljard euro meer te halen uit de fraudebestrijding was al bekend. Hoe de regering dat wil klaarspelen, was nog een vraagteken. Want in het regeerakkoord stonden amper concrete maatregelen om die ambitieuze doelstelling te halen. Enkele weken geleden is wel al uitgemaakt dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de coördinatie van de fraudebestrijding op zich neemt. Maar wat vertellen zijn beleidsnota en die van de andere bevoegde ministers over de nieuwe aanpak van de fiscale- en sociale fraude?

Van Peteghem wil werk maken van ‘gecoördineerde datamining’ van alle informatie die nu nog verdeeld zit bij ‘een veelvoud aan diensten die betrokken zijn bij de aanpak van de grootschalige fraude’. Dat gaat onder andere over de Bijzondere Belastinginspectie, de douane, de antiwitwascel, de politie en de parketten.

De muren tussen de diensten worden dus gesloopt. Een actieplan, opgesteld door de bevoegde topambtenaren, zal het ‘gecoördineerd antifraudebeleid’ concreet vormgeven. ‘Het actieplan moet verschillende belangrijke obstakels voor een efficiënte strijd tegen de fiscale fraude wegwerken’, zegt Van Peteghem. ‘Een belangrijk probleem is dat verschillende diensten gegevens hebben, maar dat die niet gelinkt zijn. Als je wil dat de diensten meer samenwerken, moeten ze gegevens kunnen samenbrengen en elkaar op ideeën brengen, waar ze zelf nog niet aan dachten.’

De antifraudediensten krijgen meer personeel. Als we ambitieus zijn in onze woorden, moeten we dat ook zijn in onze daden.
Vincent Van Peteghem
minister van Financiën

Naast meer samenwerking, komt er ook meer personeel bij de diensten die de fraude bestrijden. Geen besparingen dus. Van Peteghem: 'De antifraudediensten krijgen ook meer personeel. De regering heeft ambitieuze cijfers voorgelegd om de fraude te bestrijden. Wel, als we ambitieus zijn in onze woorden, moeten we dat ook zijn in onze daden. Dat zal moed vergen, maar dat is nodig als we grote stappen willen zetten in de fraudebestrijding.’

Bij het gerecht zullen de fiscale secties van de parketten meer mensen krijgen. ‘Justitie moet te allen tijde tonen dat misdaad niet loont’, schrijft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in zijn beleidsnota. ‘Ondanks de inspanningen voor extra aanwervingen van gespecialiseerde magistraten en van gedetacheerde fiscale ambtenaren naar de parketten kan de invulling van die plaatsen beter. Momenteel zijn de voorziene plaatsen voor die fiscale ambtenaren slechts voor 70 procent bezet.’

Er komen ook meer magistraten om strafuitvoeringsonderzoeken te voeren naar het vermogen van veroordeelden, zodat hun boetes en verbeurdverklaringen geen dode letter blijven. ‘De kosten van de aanwervingen daarvoor, zowel magistraten als gerechtspersoneel, zullen ruimschoots gecompenseerd worden door het bedrag van de bijkomende inningen’, maakt Van Quickenborne zich sterk.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) belooft in zijn beleidsnota dat ook in de strijd tegen de sociale fraude het aantal inspecteurs ‘geleidelijk wordt verhoogd’. ‘De pakkans moet voldoende groot zijn. Het maatschappelijk bewustzijn moet groeien dat fraude niet getolereerd wordt.’ En minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) belooft de economische inspectie te versterken in de strijd tegen witwassen, financiële misdrijven, namaak en andere fraude.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud