analyse

Alle ogen op Alexander De Croo

Algemeen wordt verwacht dat de koning Alexander De Croo (Open VLD) aan zet brengt.

Alexander De Croo (Open VLD) krijgt mogelijk de netelige opdracht de weg naar een regering en een begroting uit te tekenen. Socialisten en groenen vijlen alvast hun scherpe randjes weg, maar Egbert Lachaert (Open VLD) verhardt de toon.

Paars-geel is dood, leve Vivaldi! In de Wetstraat spreekt niemand het zo openlijk uit, maar het is wel het gevoel dat sinds afgelopen weekend leeft bij alle Franstalige partijen en de Vlaamse groenen. Na het mislukken van Koen Geens (CD&V) als koninklijk opdrachthouder is het tijd voor een informateur die op een geloofwaardige manier een Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en CD&V op de been kan brengen, bijvoorbeeld via het tussenstation van een noodbegroting.

Omdat premier Sophie Wilmès (MR) daar haar vingers niet aan durft te verbranden, zijn alle ogen op Alexander De Croo (Open VLD) gericht. Hij is als minister van Financiën goed geplaatst om een begroting op te maken en hij is de geknipte man om Vivaldi verkoopbaar te maken aan zijn donkerblauwe achterban. In november was De Croo een van de felste tegenstanders van de paars-groene poging van Paul Magnette, maar hij zat in die periode wel zelf mee aan de onderhandelingstafel.

Opvallend filmpje

Het algemene besef is dat de rust eerst moet terugkeren voor openlijk over een Vivaldi-regering kan worden gesproken. Na de manier waarop PS-voorzitter Paul Magnette de opdracht van Geens torpedeerde en de bitterheid waarmee CD&V daarop reageerde zijn de christendemocraten niet rijp om een bocht in te zetten. Dus wordt een charmeoffensief op poten gezet. 'Laten we zen blijven', luidde de oproep van Magnette dinsdag in een tweetalig filmpje.

Opvallende boodschap: 'Een centrumrechtse regering is niet mogelijk, maar een centrumlinkse ook niet.' Ziet de PS de oplossing dus in het centrum? Dat zou dan een correctie zijn op zijn eigen informatieronde, waarvan de kritiek van Open VLD en CD&V luidde dat die te veel vanuit een linkse agenda vertrok.

De sp.a wil dat de begroting langs de inkomstenzijde wordt rechtgetrokken. Maar de eis om de verlaging van de vennootschapsbelasting uit te stellen, wordt losgelaten.

Ook de Vlaamse groenen willen zich inschikkelijk opstellen om Vivaldi, de enige formule waarin zij aan boord komen, te reanimeren. Ze gaan geen extreme eisen stellen als de vraag komt om over een noodbegroting te spreken. Ze hebben ook ideeën over hoe zo’n coalitie kan functioneren: met een totaal nieuwe, verzoenende communicatiestijl, met rust op het terrein van asiel en migratie en met kansen voor Open VLD en CD&V om te scoren: arbeidsmarkthervormingen en de Zestien, bijvoorbeeld.

De sp.a bewandelt een andere lijn. De Vlaamse socialisten hebben een lijstje klaar met maatregelen die ze gerealiseerd willen zien als vanuit de restregering de vraag komt om over een noodbegroting te spreken. Maken geen deel uit van dat lijstje: de verlaging van de btw op elektriciteit en het bevriezen van de verlaging van de vennootschapsbelasting - symbooldossiers waar de partij de voorbije maanden in de Kamer de nadruk op legde.

Geen uitverkoop

De socialisten beseffen dat ze de Zweedse partijen daarmee alleen maar zouden bruuskeren. Maar de sp.a houdt ook geen uitverkoop: 75 procent van de miljoenen die moeten worden gezocht om de begroting van 2020 op orde te brengen, moeten uit inkomsten komen. Het reanimeren van de effectentaks, bijvoorbeeld. En voor de 25 procent bijkomende besparingen die sp.a wil toestaan, kijkt ze naar bedrijfssubsidies en de farmasector. Dat is volgens de sp.a de logica zelve, omdat de regering-Michel de begroting heeft laten ontsporen door onvoldoende inkomsten tegenover de belastingverlagingen te zetten.

Maar even opvallend: voorzitter Conner Rousseau weigert paars-geel morsdood te verklaren. Hij verklaarde dinsdagavond in 'Terzake' dat er nu vanuit de inhoud moet worden vertrokken en niet vanuit de samenstelling van een coalitie. Dat lijkt een semantisch trucje, maar het toont ook wel aan dat Rousseau geen fan is van Vivaldi, aangezien de sp.a daarin mathematisch overbodig dreigt te zijn.

Vendetta

Ook bij de liberalen valt te horen dat een volgende opdrachthouder alleen maar kan slagen als er tijd en ruimte komt om inhoudelijk te werken. 'Weg van de dramatiek en de vendetta van de jongste dagen', luidt het in de entourage van De Croo. Voor de vicepremier is het niet evident om snel de bocht naar Vivaldi te maken. Omdat het verre van zeker is of CD&V daar ooit rijp voor zal worden. Maar ook omdat dat mogelijk vervelend kan zijn voor de kandidatuur van zijn poulain Egbert Lachaert voor de voorzittersverkiezingen bij Open VLD. In een tv-debat op de Franstalige zender LN24 dat woensdagavond uitgezonden wordt, verhardt Lachaert de toon, nadat hij dagen geen enkele deur gesloten had (zie inzet).

Of dat de keuze van de koning zal beïnvloeden, is moeilijk in te schatten. Nog twee andere namen worden genoemd voor een koninklijke opdracht: Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Groen-frontvrouw Meyrem Almaci. In 9 maanden heeft het paleis nog geen enkele vrouw in de piste gestuurd.

Lachaert blijft voorstander van paars-geel

Tijdens een liberaal voorzittersdebat op de Franstalige nieuwszender LN24, dat woensdagavond uitgezonden wordt, is het tot een merkwaardige woordenwisseling tussen Egbert Lachaert en Bart Tommelein gekomen. Terwijl Lachaert de voorbije weken de deur voor een Vivaldi-coalitie openhield -hoewel hij zich daar eerder tegen verzette - zag hij zich in de confrontatie met Tommelein genoodzaakt de toon nu toch weer te verharden.

Nadat Tommelein gesuggereerd had dat zijn uitdager weinig blijk geeft van beginselvastheid door heel snel de bocht te maken van anti-paarsgroen naar Vivaldi, bewandelde Lachaert plots weer de lijn dat hij een voorstander blijft van een paars-gele regering - waarin Open VLD nochtans overbodig is. En dat een regering rond de PS en de N-VA beter is voor de stabiliteit van het land dan een Vivaldi-coalitie.

Volgens Lachaert kon hij niet anders omdat Tommelein de afspraken had geschonden. 'In de partij was de afspraak gemaakt om over de formatie geen deuren te sluiten, ook niet voor Vivaldi. Ik heb me daaraan gehouden, maar als tegenkandidaten mij tegen de afspraken in bewust uitdagen om kleur te bekennen, kan ik natuurlijk niet anders dan zeggen wat mijn persoonlijke mening is.' Zo valt te verwachten dat de formatie toch weer bepalend wordt in de voorzittersverkiezingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud