Almunia streng voor Bpost en Dexia

Volgende week presenteert eurocommissaris voor Concurrentie Joaquín Almunia Bpost de rekening voor een teveel aan overheidssteun. Begin februari stelt de Europese Commissie wellicht een veto tegen de fusie NYSE Euronext met Deutsche Börse. En ook de afwikkeling van het complexe dossier-Dexia wordt een harde dobber.

Hoe spreek ik ‘Tijd’ uit, vroeg Almunia eurocommissaris voor Concurrentie vlak voor zijn vertrek naar Tour & Taxis aan zijn Belgische collega bij de Commissie, Karel de Gucht. Toch klinkt zijn ‘Tijd’ nog altijd heel Spaans.

In België en Italië is veel protest tegen de Europese besparingswoede. Terecht?

Joaquín Almunia: ‘Budgettaire consolidatie is echt nodig, zeker in landen met een hoge overheidsschuld, zoals België en Italië. Maar een strenge sanering is niet het enige. Zonder de noodzakelijke structurele hervormingen ga je de belangrijke economische problemen niet oplossen. Zonder een gecoördineerde economische strategie met alle eurolanden komt er geen impuls voor groei.’

Heeft Europa recepten voor groei?

Almunia: ‘Onze strategie 2020 behelst een duurzame groei, zowel vanuit milieu- als macro-economisch oogpunt. We moeten zowel de cohesie in onze samenleving vergroten als nieuwe technologieën, innovatie en dynamisme integreren. We moeten dus economische efficiëntie en sociale rechtvaardigheid combineren. Dat vergt politieke moed, politieke visie en een grote dosis sociale dialoog.’

Is Europa daarvoor voldoende één?

Almunia: ‘Protectionistische, egoïstische en populistische tendenzen leiden enkel tot mislukking. Europa biedt ons het beste platform voor de coördinatie van onze strategie en beslissingen. Dat leert ons de ervaring en ik zie het ook in wat nu op tafel ligt. Europa zal meer geïntegreerd uit de crisis raken. Daar ben ik van overtuigd.’

U gaat nee zeggen tegen de fusie NYSE Euronext met Deutsche Börse?

Almunia: ‘De beslissing valt begin februari. We hebben lang gesproken met alle geïnteresseerden, ook met de gebruikers en concurrenten. We hebben de voordelen en de moeilijkheden gezien van zo’n project en zijn nu dicht bij een finale beslissing.’

Het dossier Dexia heeft veel angels. Hoe gaat u dat complexe dossier beoordelen?

Almunia: ‘Een van de eerste beslissingen die ik als eurocommissaris voor Concurrentie ondertekende was het herstructureringsplan voor Dexia. Dat was in februari 2010. De beslissing was nog genomen door mijn voorganger Neelie Kroes. Sindsdien heb ik de toepassing van dat herstructureringsplan opgevolgd.’

‘In 2011 veranderde de situatie en werden nieuwe beslissingen gemeld die niet in het herstructureringsplan stonden. Met name de nationalisering van Dexia Bank België. Onlangs waren er ook de garanties voor de groep Dexia. We gaven al een voorlopige goedkeuring. Maar we wachten nu op de wijzigingen van het initiële herstructureringsplan van Dexia. We gaan zo goed mogelijk samenwerken met de Franse, Belgische en Luxemburgse overheden, het management en met de vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Maar het is vanzelfsprekend dat we niet makkelijk vooruitkomen als we moeten wachten tot de voorstellen op tafel liggen.’

U slaat een strenge toon aan.

Almunia: ‘Als overheidsgeld gebruikt wordt om het kapitaal van een financiële instelling te verhogen of garanties worden gegeven, moet ik kijken onder welke voorwaarden dat geld wordt gebruikt en of er expliciete of impliciete staatssteun mee gemoeid is.’

‘Dexia uitgezonderd zijn alle andere banken die geherstructureerd zijn weer op de markt. Ze zijn leefbaar, en in veel gevallen hebben ze een flink deel van het overheidsgeld al terugbetaald. Ik hoop dezelfde resultaten te boeken met de 24 dossiers die nu op tafel liggen. En een ervan is Dexia.’

Hoe moeilijk wordt dat onderzoek?

Almunia: ‘Dexia is een complexe groep, die historisch niet bij elkaar hoort. Ik hoop op de beste resultaten. Met name een leefbaar businessmodel en een terugkeer naar de markt, zonder verdere overheidshulp. De kosten moeten ook evenwichtig verdeeld worden. Het gaat niet op de belastingbetaler op te zadelen met de kosten van de herstructurering van de bank. En de vertekeningen van de concurrentie moeten beperkt zijn.’

Wanneer valt de beslissing over de postbedrijven?

Almunia: ‘Ik hoop de beslissingen over de staatssteun van verschillende postoperatoren volgende week te nemen. Het gaat om Bpost, Deutsche Post, de Griekse en de Franse post. We hebben bekeken hoe overheidsgeld werd gebruikt voor het financieren van diensten van algemeen belang. We gaan na of daarbij geen sprake is van overcompensatie. De post heeft recht op compensatie voor die dienstverlening, maar niet op overcompensatie. We bekijken de kosten voor het financieren van die pensioenen, waarbij de post als ex-monopolist een voordelig statuut had. Dat voordeel mag de post niet meer hebben tegenover de concurrenten.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud