Amper meer blauw op straat

©BELGA

Na twee jaar heeft de federale regering haar belofte om 2.500 agenten vrij te maken nauwelijks ingelost.

Na twee jaar is nog maar weinig in huis gekomen van de belofte van de regering om meer blauw op straat te krijgen. In de kerstvakantie van 2015 klonk nog veelbelovend dat de regering via een twintigtal hervormingen, zoals het uitbesteden van diensten bij de politie en het aantrekken van militairen, 2.500 politiemensen zou vrijmaken voor de echte kerntaken van de politie. De agent zou weer echt agent worden, luidde het.

Maar na twee jaar heeft het kerntakenplan nog maar 98 van de beloofde 2.500 extra agenten opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft vrijgegeven in een schriftelijk antwoord op een vraag van N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote.

Jambon maakte 55 voltijdse politiekrachten vrij door de politie te paard af te bouwen tot twee operationele pelotons. Doordat de federale politie niet langer verkeersopleidingen voor kinderen geeft, kreeg de wegpolitie er 25 voltijdse krachten bij.

Maar andere hervormingen leverden amper meer blauw op straat op. Zo is het volledig uitschrijven van telefoontaps en videoverhoren niet langer nodig, maar daarmee zijn slechts een achttal voltijdse medewerkers vrijgemaakt. Met het uitbesteden van de verkeersregeling op de luchthaven werden tien agenten uitgespaard.

Jambon zegt nog 473 politiemensen (350 lokale en 123 federale) uit te sparen met de oprichting van een nieuwe directie van de beveiliging (DAB) voor allerlei bewakingstaken, zoals in de gerechtsgebouwen. Daarvoor starten de eerste beveiligingsagenten nu hun opleiding.

Gisteren is een protocol ondertekend met de gerechtsdeurwaarders zodat de politie hen minder vaak moet vergezellen. ‘Dat moet op termijn nog eens 100 voltijdse wijkagenten vrijmaken’, stelt Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck. ‘Maar eerst moet daarvoor een systeem aangekocht worden dat aan de politiedatabank gelinkt is. De gerechtsdeurwaarders kunnen daarmee zelf het risico nagaan van de persoon die ze bezoeken.’

Op de andere beloofde hervormingen kan Jambon nog geen cijfers of datums plakken. Bij insiders en de politievakbond NSPV is te horen dat verschillende hervormingen en uitbestedingsplannen niet haalbaar bleken of te duur uitvielen. Ook het aantrekken van militairen en samenwerkingen met Defensie, zoals voor luchtsteun, lopen minder vlot dan verwacht. Zelfs met de inzet van bewakingsagenten wordt de belofte van 2.500 extra-agenten niet gehaald.

‘We boeken gestaag vooruitgang’, sust Jambons woordvoerder. ‘We wisten dat het moeizaam zou gaan, maar je moet er nu eenmaal aan beginnen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud