Advertentie

Antwerpse Diamantbank ontloopt onderzoek

©Bloomberg

Er komt geen gerechtelijke onderzoek naar vermeende ‘onfrisse praktijken’ bij de Antwerpse Diamantbank (KBC). Een klacht van de Amerikaanse diamantfamilie Tempelsman is afgevoerd, vernam De Tijd.

Al vijf jaar lang voert de Amerikaanse topdiamantairsfamilie Tempelsman een juridische oorlog met de Antwerpse Diamantbank, eigendom van KBC. Met processen heen en weer, zowal in Antwerpen als in New York, en claims die oplopen tot een half miljard euro. Aanleiding is de verduistering van 135 miljoen dollar aan diamanten bij de Amerikaanse diamantreus Lazare Kaplan International, eigendom van de familie Tempelsman. Het was een vroegere zakenpartner, Erez D., die in 2009 aan de haal ging met de diamanten, maar de man was toen net als de familie Tempelsman cliënt bij de Antwerpse Diamantbank en volgens de familie wisten ze bij de bank dat Erez D. niet koosjer was. Het debacle had dramatische gevolgen voor Lazare dat in 2010 zelfs van de beurs werd gehaald in de VS.

Op 22 maart vorig jaar diende de familie Tempelsman een zwaarwichtige strafklacht in tegen de Antwerpse Diamantbank. Ze beweerde te beschikken over aanwijzingen dat medewerkers van de bank zijn omgekocht om hun vroegere zakenpartner de hand boven het hoofd te houden. Een privaat onderzoeksbureau had in opdracht van de familie ook nog aanwijzingen gevonden van witwassen, oplichting en verduistering. Hans Rieder, de advocaat van de familie, had een in maart vorig jaar een klacht ‘met burgerlijek partijstelling’ ingediend. Met zo’n rechtstsreekse klacht bij een onderzoeksrechter kan je een gerechtelijk onderzoek forceren, zelfs als het parket geen onderzoek wil opstarten. Het is dan wel de klager die een borgsom moet betalen voor het speurwerk dat volgt. Maar dat is voor de rijke familie Tempelsman niet meteen een probleem.

En toch komt er nu van het gerechtelijk onderzoek naar de Antwerpse Diamantbank niets in huis. Het Antwerpse openbaar ministerie heeft er zich met hand en tand tegen verzet en krijgt daarin nu gelijk van de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling, vernam De Tijd van welingelichte bronnen. Het openbaar ministerie blokkeerde het onderzoek door te stellen dat de familie Tempelsman ‘niet aannemelijk maakt’ dat ze door de vermeende corruptie bij de bank is benadeeld. En de kamer van inbeschuldigingstelling beaamt dat in zijn arrest: de rechters zien geen verband tussen de beweerde omkoping van directieleden bij de bank en de vroegtijdige opzegging van een kredietlijn aan Lazare. Dat is volgens de rechters een zuiver contractuele kwestie die niet voor een strafrechter, wel voor een handelsrechter moet worden uitgevochten. Case closed.

De familie Tempelsman tekent nu in een ultieme poging nog beroep aan bij het Hof van Cassatie. Want de zakenfamilie begrijpt niet waarom haar het recht op een onderzoeksrechter wordt ontzegd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud