Archief: Fiscus pakt misbruik in eigen rangen niet aan

Foto Photo News ©Photo News

Er is veel te weinig controle op misbruiken bij de fiscus. Uit een audit van het Rekenhof blijkt dat Financiën veel te weinig inspanningen levert om te voorkomen dat de duizenden belastingambtenaren over de schreef gaan. Ambtenaren kunnen te gemakkelijk samenspannen met belastingplichtigen of hun ­eigen belangen laten spelen. In een reactie op het artikel in De Tijd zegt minister van Financiën, Steven Vanackere (CD&V), dat er maatregelen in de pijlijn zitten.

Het stuit het Rekenhof onder andere tegen de borst dat Financiën geen centrale dienst heeft die alle klachten over belastingambtenaren ontvangt en behandelt. Zo’n loket is er noch voor burgers, noch voor collega-ambtenaren die wantoestanden willen aanklagen. Klokkenluiders moeten zelf maar uitvissen bij wie ze hun klacht het best melden.

Belastingambtenaren zijn wettelijk verplicht om zware fouten van collega’s of oversten aan te geven. Maar het Rekenhof stelt vast dat in de jaren 2006 tot 2010 ‘slechts één enkele keer aangifte is gedaan bij het parket’. ‘De administraties houden zelf geen statistieken bij over zulke aangiftes’, luidt het.

De interne auditdienst van Financiën - die volgens het laatste jaarverslag slechts vijf mensen telt terwijl Financiën meer dan 25.100 werknemers heeft - stelde vorig jaar een verslag op over het beheer van de klachten bij de belasting­administraties. Voor de periode 2000 tot 2010 zijn amper 148 interne en externe klachten teruggevonden. In zijn verslag geeft de auditdienst zelf toe dat de klachten niet op een gecoördineerde manier worden afgehandeld.

Het Rekenhof stelde nog vast dat sommige departementen van de fiscus vermoedens van malversaties door hun ambtenaren niet eens kunnen onderzoeken, omdat ze te weinig personeel of geen inspectiedienst hebben.

Financiën zet dus te weinig middelen in om de integriteit in eigen rangen te bevorderen, besluit het Rekenhof. Er zijn bijna geen opleidingen over integriteit, het is wachten op een deontologische code en ‘Financiën evalueert niet hoe zijn personeelsleden de regels naleven’, luidt het. Er is amper controle op belangenconflicten of op het stiekem cumuleren van andere activiteiten buiten de werkuren.

Dossiers worden ook nog te weinig of helemaal niet afgewisseld van belastingambtenaar, omdat er op sommige plaatsen te weinig personeel is. En niet alle belastinggegevens zijn al elektronisch beschermd tegen ambtenaren die ze stiekem willen inkijken.

Vanackere

Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) kreeg het auditrapport al te lezen. 'De Federale Overheidsdienst Financiën werkt aan een deontologische code en een centraal meldpunt voor klachten', reageert de woordvoerder van de minister. 'Nog voor het rapport van het Rekenhof bekend werd hebben we een reeks maatregelen uitgetekend voor de belastingadministratie.'

'De interne controle moet omhoog. Om dat te bereiken werden alle integriteitsrisico's in kaart gebracht en een ontwerp van deontologische code opgesteld. De tekst wordt momenteel nagelezen door de directie en zou in september definitief moeten worden goedgekeurd. Daarnaast werd ook al een integriteitscoördinator aangesteld.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud