Advertentie
Advertentie
analyse

Arco-puzzel wordt nog complexer

Het Arco-hoofdkwartier. ©BELGA

De al complexe Arco-knoop wordt mogelijk nog moeilijker te ontwarren dan gedacht, nu blijkt dat het vroegere ACW ook schuldeiser is van Arco.

Een splijtzwam voor de federale regering, zo is Arco al meermaals genoemd. Natuurlijk valt het niet uit te sluiten dat premier Charles Michel (MR) voor een verrassing zorgt in het politiek erg geladen dossier. Maar de kans is groot dat het geen sinecure wordt om een oplossing uit te dokteren voor de ruim 700.000 Arco-coöperanten die hun geld geblokkeerd zagen door de val van Dexia.

De coöperanten van Arco zijn de grote verliezers van de vereffening van Arco.
Deminor
Juridisch advieskantoor

De vereffening van Arco, de vroegere financiële arm van Beweging. net (ex-ACW), zal zeker onvoldoende opleveren om de coöperanten te vergoeden. En de staatsgarantie voor de ruim 1 miljard euro die ze te goed hebben is bovendien geen zekerheid meer. De Europese Commissie haalde de waarborg onderuit en die wordt ook nog eens juridisch aangevochten voor de Raad van State, met uitlopers tot voor het Europees Hof van Justitie.

Mede daarom spraken de partijen van de federale regering in het najaar van 2014, bij de coalitievorming, een alternatieve regeling af. De Belgische staat, de staatsbank Belfius en Beweging.net dienen met 600 miljoen euro over de brug te komen, zodat 40 procent van het uitstaande kapitaal kan worden vergoed. Maar van een concrete invulling daarvan en een verdeling tussen de drie partijen lijkt nog geen sprake te zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat het een actief dossier is.

Het hoofdkwartier van Arco in Schaarbeek, in het kantoorgebouw Aeropolis II, is overgenomen door de Christelijke Onderwijscentrale van het ACV. Eerder raakte albekend dat de koper eenbevriende organisatie was, maar het was niet geweten welke.

Het geld voor de transactie- er is sprake van iets minder dan 10 miljoen euro - vloeit echter niet naar Arco maar naar Belfius Bank, de financier van het energiepassieve pand. Dat ligt naast de hoofdzetel van Beweging.net, het vroegere ACW.

Het is niet de eerste keer dat Arco tijdens de vereffening ‘interne’ hulp krijgt. Zo kocht Belfius Insurance een deel van het Arco-belang in de hoogspanningsnetbeheerder Elia.

De puzzel wordt bemoeilijkt door het feit dat de drie partijen met verschillende petjes aan tafel zitten. Zo zijn veel coöperanten ook klant bij Belfius en is het vroegere Dexia Bank België eveneens een bevoorrechte schuldeiser van Arco. De staat werd tevens een schuldeiser omdat Europa Arco oplegde de overheid een boete te betalen wegens de illegaal bevonden staatsgarantie.

Nu blijkt bovendien het vroegere ACW ook een schuldeiser te zijn. Dat gaat terug tot eind 2008 en de eerste redding van Dexia. Arco diende toen deel te nemen aan een noodkapitaalverhoging bij Dexia en haalde daarvoor geld bij Belfius en 45,4 miljoen euro bij het ACW en een reeks verwante organisaties. Wie precies hoeveel van die 45 miljoen bijdroeg, is niet meteen bekend. Er is sprake van ongeveer 15 partijen die direct of indirect met het ACW gelieerd waren, waaronder de christelijke vakbond en het ziekenfonds CM.

Onder de radar

De lening wordt terloops en zeer summier vermeld in de jaarrekeningen van Arcopar, de belangrijkste tak van Arco, maar bleef toch jaren onder de radar. De Arco-vereffenaars bevestigden in juni op de algemene vergadering van Arcopar dat de lening nog niet terugbetaald werd, aldus een recente nieuwsbrief van Deminor aan de coöperanten die het juridische advieskantoor inschakelden om hun belangen te verdedigen. Volgens onze informatie werden er ook nog geen intresten betaald en eisten de kredietverschaffers de terugbetaling van de lening nog niet op.

Die lening en het grote aantal partijen erachter maken het dossier nog complexer dan het al is, wat een regeling kan bemoeilijken. Daar staat tegenover dat alle drie de spelers die met geld over de brug moeten komen voor een oplossing nu ook geld te goed hebben van Arco, wat gelijk oversteken dan weer kan bevorderen.

Maar Belfius heeft als bevoorrecht schuldeiser een streepje voor op de twee andere. De drie komen in rangorde wel alle voor de coöperanten. Zij zijn de ‘grote verliezers van de vereffening’, stelt Deminor vast in zijn nieuwsbrief. Want hun kapitaal is (zo goed als) volledig verloren en het geld uit de vereffening gaat eerst en vooral naar de drie partijen, die wel eens helemaal vergoed kunnen worden.

'Misleiding'

Volgens de analyse van Deminor zijn dat paradoxaal genoeg ook de partijen ‘die de misleiding van de coöperanten veroorzaakt hebben of ertoe bijgedragen hebben’. Maar de regels van de vereffening dienen gevolgd te worden. Enkel een minnelijke schikking of een rechterlijke uitspraak kunnen dat veranderen.

Dat het ACW mogelijk opnieuw geld incasseert doet de wenkbrauwen fronsen omdat de werknemersorganisatie al heel wat verdiend heeft aan Arco en Belfius (en zijn voorlopers).

Dat het ACW mogelijk opnieuw geld incasseert doet de wenkbrauwen fronsen omdat de werknemersorganisatie al heel wat verdiend heeft aan Arco en Belfius (en zijn voorlopers). Deminor berekende dat er in de periode 1991-2011 in de vorm van aanbrengvergoedingen, winstbewijzen en dividenden 445,6 miljoen euro naar het ACW is gevloeid. Daar staan wel de kapitaalinbreng van 183 miljoen euro en (een deel van) de lening van 45 miljoen tegenover. Blijft in elk geval ruim 200 miljoen euro over.

De coöperanten brachten veel meer in, maar zagen slechts een klein gedeelte terugkomen als dividenden. Bij Arcopar, waarbij het leeuwendeel van de coöperanten aangesloten is, werden de dividenden zelfs niet uitgekeerd maar gekapitaliseerd. De particulieren hebben nog meer dan 1 miljard euro te goed, zowat vijfmaal de ‘nettowinst’ van het ACW. Bij Beweging.net kon de voorbije dagen geen reactie worden opgetekend.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud