Armand De Decker lobbyde ook voor George Forrest

De voormalige senaatsvoorzitter heeft vergeefs geprobeerd om de zakenman George Forrest aan een barontitel te helpen.

De in opspraak gebrachte ex-senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) verrichte niet alleen lobbywerk voor de Belgisch-Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev.

Uit twee brieven die De Standaard en Le Vif publiceerden, blijkt dat De Decker en Jean-Pierre Mazery, de raadgever van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy en grootkanselier van de geheimzinnige Orde van Malta, in 2013 elk een brief stuurden aan de Raad van de Adel - een commissie bij buitenlandse zaken - om de zakenman Forrest te promoten.

Meneer George Forrest huldigt België in zijn oude kolonie met strategische visie op lange termijn, humanisme en aanmoedingen voor een goed bestuur in de Democratische Republiek Congo, en door op een voorbeeldige manier bij te dragen aan de fiscale inkomsten van Congo en aan de ontwikkeling van zijn infrastructuur en zijn industrieel weefsel.
Armand De Decker
Oud-senaatsvoorzitter (MR)

In de brief pleitte De Decker er bij Koning Filip voor om Forrest tot baron te slaan omwille van zijn 'uitzonderlijke verdiensten', onder meer in de mijnbouw in Congo. Net omwille van die activiteiten is Forrest bij verschillende ngo's erg omstreden.

De pogingen om Forrest een adellijke titel te geven, mislukten. De bevoegde commissie bij Buitenlandse Zaken weigerde. Maar Forrest kreeg in 2014 wel de troostprijs van Grootofficier in de Orde van de Kroon op voordracht van buitenlandse zaken. Op de beslissing kwam veel kritiek, onder meer van de ngo 11.11.11.

De politieke druk in de zaak-Forrest zou een belangrijke reden geweest zijn voor het ontslag van Jan Grauls, van 1994 tot 1997 adjunct-kabinetschef van de koning en nadien diplomatiek adviseur van prins Filip, uit de consultatieve commissie. 

Kazachgate

Uit het gerechtelijk onderzoek naar Kazachgate bleek al eerder dat Forrest in 2013 95.000 euro aan Jean-Francois Etienne des Rosaies, raadgever van de voormalige president Nicolas Sarkozy, vriend van De Decker en eminent lid van de orde van Malta, betaalde voor zijn hulp om die adellijke titel te bekomen.

De af­fai­re rond de Bel­gisch-Oez­beek­se mil­jar­dair Pa­tokh Cho­diev en diens ge­bruik van de on­ge­brui­ke­lijk snel goed­ge­keur­de af­koop­wet uit 2011 bracht De Dec­ker de voorbije maanden in op­spraak. De Franse president Nicolas Sarkozy zou zich via zijn raadgever Jean-Francois Etienne des Rosaies in de zaak gemengd hebben.

Een par­le­men­tai­re on­der­zoeks­com­mis­sie moet zich nu over het dos­sier bui­gen. De Decker moest afstand doen van zijn partijmandaten, maar is nog altijd Brussels parlementslid en burgemeester van Ukkel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud