Artsen in spe krijgen vijf gratis punten op ingangsexamen

©Kristof Vadino

Alle studenten die geslaagd zijn voor het ingangsexamen arts en tandarts, mogen aan de opleiding beginnen.

De examencommissie moest iedereen wel vijf extra punten toekennen omdat de vragen moeilijker bleken dan verwacht. 'Als dat niet was gebeurd, had zich dat kunnen vertalen in een kleiner aantal geslaagden', stelt voorzitter Jan Eggermont.

Aan het toelatingsexamen begin juli namen 5.165 studenten deel voor de artsenopleiding en 1.068 voor tandarts. Ruim één op de vijf studenten (1.154) die deelnamen aan het artsenexamen, zijn geslaagd. 1.126 van hen zitten bij de gunstig gerangschikten en mogen aan de opleiding beginnen.

Vijfde middelbaar

Het komt erop neer dat iedereen zich mag inschrijven, want de 28 anderen zijn vijfdejaars middelbare scholieren die nu al deelnamen met het oog op volgend jaar. Zij komen sowieso niet in aanmerking om aan de opleiding te beginnen.

Bij de kandidaten voor het ingangsexamen tandarts was bijna één op vier van de 1.068 deelnemers geslaagd. Dat komt neer op 260 kandidaten. Met uitzondering van één iemand gaven ze allemaal aan gerangschikt te willen worden, en kunnen ze ook allemaal met de opleiding starten.

1.154
Geslaagd
Eén op de vijf studenten (1.154) die deelnamen aan het ingangsexamen arts, zijn geslaagd. Voor de tandartsopleiding zijn dat er één op vier, 260 studenten op 1.068.

De quota voor artsen en tandartsen die vooraf waren vastgelegd - 1.102 artsen en 135 tandartsen - zijn ingevuld. Rekening houdend met een aantal studenten dat voor beide ingangsexamens slaagde, telt de opleiding geneeskunde volgend academiejaar vermoedelijk 1.104 nieuwe studenten, tegenover 134 aspirant-tandartsen.

Nieuwe formule

Het ingangsexamen gebeurde voor het eerst volgens een nieuwe formule: alleen de studenten met de beste score mogen aan de opleiding beginnen, terwijl vroeger in principe alle geslaagden zich konden inschrijven. In dat oude systeem moesten de examens steeds moeilijker worden, om een overschot aan artsen en tandartsen te vermijden.

De examencommissie is tevreden over de nieuwe formule. 'Het is gelukt om de voorziene quota van artsen en tandartsen op adequate wijze in te vullen. Daarmee is een belangrijke doelstelling van het toelatingsexamen bereikt', klinkt het. 'Het vernieuwde examen schept nu ook al half juli duidelijkheid over wie gunstig gerangschikt is en wie niet. Er is geen wachtlijst en de niet-gunstig gerangschikten hebben nu ruim de tijd om hun studiekeuze te heroverwegen.'

Traditioneel doen ook heel wat Nederlanders mee met de ingangsexamens in ons land, omdat de toelating daar gebeurt door middel van loting. Dit jaar namen 394 Nederlanders deel aan het toelatingsexamen arts, waarvan er 53 met de opleiding kunnen starten. Voor tandartsen waren dat er 117, waarvan er zich 10 kunnen inschrijven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content