Advertentie

Asielopvang flirt opnieuw met plafond

Het centrum voor asielzoekers op de oude militaire basis in Koksijde gaat door de opvangkrapte weer open. ©BELGA

De Belgische opvang voor asielzoekers zit zo goed als vol met 25.648 mensen op een beschikbare capaciteit van 26.202. Daarom is beslist extra opvang te openen en bijkomend nog plaats te zoeken.

Op de website van de federale opvangdienst Fedasil is te lezen dat 93 procent van de centra voor asielzoekers bezet is. Maar in werkelijkheid is het 98 procent, leert navraag bij Fedasil. Het verschil is te verklaren door corona. Op de normale capaciteit van 27.600 plekken zijn er 1.400 niet beschikbaar omdat elk opvangcentrum een isolatie-afdeling moet vrijhouden.

De watersnood en de Afghaanse crisis zetten nog meer druk op de opvang. Door de overstromingen raakten een duizendtal plekken onbruikbaar of ze zijn ingezet voor mensen die hun huis kwijtraakten.

Afghanistan-effect

Naast de watersnood was er de evacuatiemissie uit Afghanistan. Ongeveer 250 Afghanen zitten na hun overbrenging via een luchtbrug in de opvang. Daar wachten ze op de verwerking van hun aanvraag tot internationale bescherming, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) de voorbije week in het parlement.

Ook indirect is er een Afghanistan-effect. Het Vluchtelingencommissariaat dat oordeelt of mensen recht hebben op bescherming vaardigt voorlopig geen negatieve besluiten meer uit over de vluchtelingenstatus van Afghanen. Het betekent dat een groep mensen langer in de opvang blijft tot opnieuw beslissingen worden genomen. Dat vertraagt de draaideur om af te zwaaien en plaats te maken voor nieuwkomers.

Tegelijk is er postcorona opnieuw een verhoogde instroom. In augustus vroegen 2.862 mensen - van wie bijna 1.000 Afghanen - de vluchtelingenstatus aan. Dat komt neer op het niveau van voor corona.

2.862
Asielzoekers
In augustus vroegen 2.862 mensen - van wie bijna duizend Afghanen - de vluchtelingenstatus aan. Dat komt neer op het niveau van voor corona.

In de eerste acht maanden van 2021 waren er 15.000 asielaanvragen. Dat is bijna evenveel als in heel 2020, wat uiteraard te verklaren is door het internationaal verkeer dat stilviel tijdens de pandemie. Een bijkomend element is dat België dit jaar 645 mensen opving in het kader van hervestiging - de overname van mensen uit vluchtelingenkampen.

Opvallend is dat er in augustus 772 mensen niet voor het eerst asiel aanvroegen. Dat kunnen ze - ondanks een eerdere weigering van hun aanvraag - omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze nieuwe elementen kunnen aanbrengen om de vluchtelingenstatus te krijgen.

In de eerste acht maanden van 2021 dienden 4.000 mensen zo'n meervoudig verzoek in. Dat is bijna evenveel als in heel 2019. Staatssecretaris Mahdi zei in het parlement dat groepen telkens weer verzoeken indienen voor internationale bescherming, ondanks een negatieve beslissing in België of een ander Europees land. 'Dat kan niet de bedoeling zijn. We moeten ons asielsysteem beschermen als het onder druk komt door oneigenlijk gebruik.'

Koksijde weer open

Door de krapte gaat al zeker het asielcentrum in Koksijde weer open (300 plaatsen). In Spa wordt gekeken of de capaciteit - nu zitten er 450 mensen - omhoog kan naar 550. In Oudergem gaat een centrum open voor 60 minderjarigen en er wordt gekeken voor een centrum van 250 tot 300 mensen in Tintigny in Luxemburg. Op de begroting is in reserve voorzien waaruit geput kan worden.

Mahdi kreeg van de federale regering in juli het fiat om 5.400 bufferplaatsen te creëren. Die gaan niet allemaal open, maar dienen als reserve om plotse schommelingen op te vangen. Opvallend is dat er te allen tijde 5.400 plaatsen moeten zijn. Dus als er reserveopvang opengaat, moeten nieuwe bufferplaatsen gezocht worden. Fedasil laat weten dat er nog 488 bufferplaatsen zijn. Het moet dus op zoek naar 4.912 reserveplekken.

5.400
Bufferplaatsen
Er moeten te allen tijde 5.400 reserveplaatsen zijn. Dus als er reserveopvang opengaat, moeten nieuwe bufferplaatsen gezocht worden tot er weer 5.400 zijn.

De zoektocht verloopt niet zonder slag of stoot. Burgemeesters morren - zoals in het parlement bleek - over een gebrek aan communicatie en overbevolkte centra op hun grondgebied. Mahdi gaf ook toe dat gemeentebesturen bijzonder weinig bereidheid tonen om in extra plaats te voorzien via hun OCMW's. Fedasil zette vrijdag een oproep online voor extra opvang om 'op korte termijn de druk op de opvang te verlagen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud