Bediende ontslaan tot 40 procent goedkoper

Foto Photo News ©Photo News

Door het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden komen de ontslagkosten in de buurt van wat elders in West-Europa gangbaar is. België wordt zo competitiever, althans voor bedrijven met veel bedienden. Een arbeider ontslaan wordt een pak duurder.

Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Italië niet te na gesproken. Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in. De harmonisering van de ontslagtermijnen van arbeiders en bedienden maakt het goedkoper om een bediende aan de deur te zetten. De ontslagkosten zakken tot een niveau dat elders in West-Europa gangbaar is, blijkt uit een Europese vergelijking door het advocatenbureau Laga.

‘Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land’, zeggen advocaten Nicolaas Vermandel en Stijn Demeestere. ‘Een bediende ontslaan wordt gemiddeld 30 tot 40 procent goedkoper.’

Lagere bedienden, die minder dan 32.254 euro bruto per jaar verdienen, hadden tot gisteren bij ontslag recht op een opzeg van drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit. Bij hogere bedienden was dat de zogenoemde formule-Claeys, waarbij de opzeg tussen de 1,1 en 1,3 maand per jaar anciënniteit ligt. Sinds gisteren blijft er slechts één systeem over (zie inzet). De nieuwe ontslagtermijnen liggen in de buurt van wat een lagere bediende vroeger kreeg. De hogere bedienden moeten dus inleveren, waardoor een ontslag minder kost aan hun werkgevers. ‘Dat zal de competitiviteit van de bedrijven ten goede komen’, stelt Vermandel.

Althans, dat is zo voor de bediendesectoren. Voor arbeiderssectoren ziet het plaatje er helemaal anders uit. Belgische arbeiders hebben nu zowat de laagste opzegtermijnen van heel West-Europa. Er zijn belangrijke verschillen per sector, maar de cao 75 wordt vaak als standaard genomen. Een arbeider met minder dan vijf jaar anciënniteit heeft recht op 35 dagen opzeg. Wie meer dan twintig jaar op de teller heeft staan, krijgt 112 dagen. Ter vergelijking: in de nieuwe regeling worden dat 62 weken.

Dat is goed nieuws voor de arbeiders, maar niet voor hun werkgevers, want zij worden op kosten gejaagd. Er zijn enkele compensatieregelingen uitgewerkt om de pijn te verzachten, maar Fedustria, de werkgeversfederatie van de hout- en textielindustrie, liet al meermaals uitschijnen dat die maatregelen ruim onvoldoende zijn. ‘We zijn het kind van de rekening’, stelt topman Fa Quix. ‘Een arbeider ontslaan wordt gemiddeld drie tot vier keer duurder’, besluiten ook Vermandel en Demeestere. ‘Bij bedrijven die met veel arbeiders werken, zal dat hard aankomen.’

Al zullen de werkgevers in eerste instantie niet zo veel merken van de hervorming. Het zal enkele jaren duren vooraleer werknemers volledig in het nieuwe systeem belanden. Er is een overgangsregeling ingevoerd omdat verworven rechten - de opgebouwde opzegrechten tot 31 december 2013 - behouden blijven. Zolang bedienden hun langere opzegtermijnen uit het verleden met zich meedragen, zullen de totale ontslagkosten hoger liggen dan de rangschikking laat uitschijnen. De advocaten van Laga gaan voor hun voorbeeld uit van de abstracte situatie waarbij alle werknemers meteen in het systeem zijn beland.

Voor bedrijven met veel arbeiders geldt dan weer het omgekeerde. Doordat arbeiders voortaan ont slagrechten opbouwen in het voor hen gullere nieuwe systeem, zullen hun werkgevers de ontslagkosten geleidelijk zien oplopen. Ook worden arbeiders gecompenseerd voor hun lagere opzegtermijnen uit het verleden, maar een compensatieregeling zorgt ervoor dat de werkgever het verschil niet zelf moet bijpassen.

Vermandel en Demeestere waarschuwen er tot slot voor dat ook de andere landen niet stilzitten. ‘Nederland overweegt het Zwitserse voorbeeld te volgen.’ In Zwitserland liggen de opzegtermijnen een pak lager dan in andere West-Europese landen omdat ze geplafonneerd zijn op enkele maanden. Onder druk van Europa versoepelen ook Spanje en Italië hun ontslagrecht. De tijden van lange opzegtermijnen lijken onderhand voorbij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud