Bedrijven betalen ruim een derde van nieuwe effectentaks

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. ©Photo News

De federale overheidsdienst Financiën verwacht dat niet-financiële vennootschappen 161 miljoen euro effectentaks betalen.

De ondernemingen, die waren vrijgesteld van de eerste, vernietigde effectentaks, moeten een aanzienlijk deel betalen van de effectentaks 2.0. Dat blijkt uit een nota van de federale overheidsdienst Financiën, die De Tijd kon inkijken.

De federale regering heeft bij de uitwerking van de nieuwe effectentaks, de zogenaamde solidariteitsbijdrage, beslist dat naar de rekeningen wordt gekeken, niet naar de achterliggende titularissen. Het komt erop neer dat de effectentaks 2.0 niet alleen geldt voor rijke natuurlijke personen, maar ook voor rechtspersonen en juridische constructies. Dat moet voorkomen dat vermogende landgenoten die hun vermogen hebben ondergebracht in een (management)vennootschap of een constructie ontsnappen aan de taks.

Vennootschappen

De niet-financiële vennootschappen hadden in 2019 voor 717,4 miljard euro beleggingen, staat in de nota van Financiën. De nota verwijst naar cijfers van de Nationale Bank. Financiën veronderstelt dat 15 procent van dat bedrag of 107,61 miljard euro op effectenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro staat. Een effectentaks van 0,15 procent op 107,61 miljard levert 161,4 miljoen euro op.

161,4 miljoen
effectentaks
De effectentaks bij vennootschappen zal met 161,4 miljoen euro goed zijn voor ruim een derde van de verwachte opbrengst.

De vraag rijst of de nieuwe effectentaks behalve managementvennootschappen en juridische constructies ook veel 'gewone' bedrijven treft en dus de lasten op het ondernemerschap verhoogt. Als dat het geval is, dreigt een conflict met een zin uit het regeerakkoord. 'De overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van personen die de grootste draagkracht hebben, met respect voor het ondernemerschap', staat in het regeerakkoord.

Om het ondernemerschap te beschermen zijn effecten op naam vrijgesteld van de effectentaks. Veel zelfstandigen en kleine ondernemingen hebben een register met aandelen op naam.

Miljonairsclub

Bij de particulieren viseert Financiën 'de club van 132.000', zegt de nota. De administratie verwijst naar de jaarlijkse miljonairsstudie van de consultant Capgemini. Volgens die studie hadden in 2019 ruim 132.000 Belgen een belegbaar vermogen van gemiddeld 2,5 miljoen euro.

2,5 miljoen
Vermogen
Ruim 132.000 Belgen hadden in 2019 een belegbaar vermogen van gemiddeld 2,5 miljoen euro.

Financiën gaat ervan uit dat 54 procent van dat vermogen of 1.350.000 euro bestaat uit belastbare effecten. Een taks van 0,15 procent op 132.000 Belgen die een effectenrekening van gemiddeld 1.350.000 euro bezitten, levert 267,3 miljoen euro op. Vennootschappen en particulieren samen zullen dus 428,7 miljoen euro effectentaks betalen wanneer de nieuwe belasting op kruissnelheid is.

In 2021 verwacht Financiën slechts 397,8 miljoen euro opbrengst . Personen of vennootschappen bij wie de taks niet wordt geïnd door de banken moeten zelf een aangifte doen. Die aangifte gebeurt pas het jaar na het belastbare tijdperk. Vanaf 2022 rekent Financiën op 428,7 miljoen per jaar.

De administratie heeft er vertrouwen is dan ze het begrote bedrag zal ophalen. De nota verwijst naar de ervaring van de eerste effectentaks. Die taks moest 254 miljoen euro per jaar opbrengen en leverde zowat 240 miljoen op.

Juridisch

De federale regering heeft de Raad van State een advies gevraagd over de nieuwe effectentaks. In 2017 waarschuwde dat adviesorgaan voor mogelijke juridische problemen met de eerste effectentaks, maar de regering zette toch door. Het advies over de effectentaks 2.0 wordt eind deze week verwacht. Fiscale advocaten zeggen dat er veel minder kans is dat de nieuwe taks opnieuw wordt vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud