Begrotingstekort stijgt naar 50 miljard

©Filip Ysenbaert

Volgens minister van Begroting David Clarinval (MR) kan het begrotingstekort in 2020 oplopen tot 50 miljard euro. Dat is bijna vier keer zoveel als voor de coronacrisis werd verwacht. De crisis drukt de inkomsten van de overheid met 20 miljard euro.

Door de coronacrisis zal het begrotingstekort voor ons land dit jaar mogelijk oplopen tot 50 miljard euro. Dat heeft minister van Begroting David Clarinval (MR) dinsdagmorgen gezegd in de Kamercommissie Financiën en Begroting.

De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus kost de verschillende overheden van ons land handenvol geld. De maatregelen nodig om de economische impact van de coronacrisis te milderen, wegen zwaar op het overheidsbudget, terwijl de economische krimp net zorgt voor minder belastinginkomsten. 

Minister Clarinval gaf dinsdag in de Kamer een gedetailleerd overzicht van de budgettaire toestand van ons land. Een technische raming gaat nu uit van een tekort van 10 tot 12 procent van het BBP, of een bedrag tussen de 43 en de 50 miljard euro.  Aan de uitgavenzijde hebben de regeringen voor bijna 15 miljard euro maatregelen genomen om de gezinnen en ondernemingen te ondersteunen.

De federale overheid heeft al voor bijna 10 miljard euro aan maatregelen genomen. De grote uitgavenposten zijn de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid (die zou, tot en met augustus bijna 3,2 miljard euro kosten) en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen (goed voor 2,3 miljard).

De factuur voor de deelstaten loopt al op tot 4,3 miljard euro.

Daarnaast zijn de inkomsten zwaar teruggevallen, al heeft dat ook deels te maken met het betalingsuitstel dat de regering heeft toegekend. Volgens een voorlopige analyse zouden de fiscale ontvangsten dit jaar 19,4 miljard euro lager liggen dan wat in maart is geraamd. Die schatting houdt nog geen rekening met fiscale steunmaatregelen die genomen zijn.

Bijna de helft van het verlies situeert zich bij de bedrijfsvoorheffing, bijna een kwart bij de BTW. Het Planbureau ging in april nog uit van een snel economisch herstel, maar denkt nu toch dat dit trager zal verlopen, omdat bedrijven investeringen uitstellen en omdat het consumentenvertrouwen daalt. Dit en volgend jaar samen zouden 111.000 jobs verloren gaan. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud