Advertentie

Belastingen leveren ruim 2 miljard minder op

De begroting voor 2019 is de laatste die door de voltallige regering-Michel, met Johan Van Overtveldt (N-VA, midden) als minister van Financiën, is opgesteld. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de fiscale ontvangsten toen fors overschat zijn. ©BELGA

België sluit 2019 af met een gat van meer dan 2 miljard in de fiscale inkomsten. Een lagere groei, een lagere rente en minder dividenden duwen de begroting nog iets meer in het rood.

De begroting van 2019 is de laatste die is opgemaakt door de voltallige regering-Michel. Het was dus nog met Johan Van Overtveldt (N-VA) als minister van Financiën dat voor 2019 een voorspelde opbrengst van 120 miljard euro uit belastingen in de boeken werd ingeschreven.

Dat dat erg optimistisch was, bleek al deze zomer uit het eerste rapport van het monitoringcomité sinds de val van de regering. Toen werden de fiscale ontvangsten met 1,9 miljard naar beneden bijgesteld. Het totale begrotingstekort werd toen op 7 miljard gezet.

Uit de statistieken van de federale overheidsdienst Financiën blijkt nu dat de toestand nog iets slechter geworden is. Op basis van een extrapolatie van de inkomsten tot en met de maand november kunnen we aannemen dat de totale fiscale inkomsten onder 118 miljard zullen zakken, zowat 2,3 miljard minder dan begroot.

Oorzaken

De fiscus wil het exacte bedrag nog niet bevestigen voor het jaar helemaal ten einde is. ‘Dat de afwijking negatief zal zijn tegenover de initiële raming staat buiten kijf, maar onze verwachting is dat ze iets minder groot zal zijn dan deze zomer werd verwacht. De achterliggende oorzaken zijn duidelijk: een verslechterde conjunctuur die direct invloed heeft op de voorafbetalingen en de btw-inkomsten. Daarnaast is er de lagere rente en worden minder bedrijfsdividenden uitbetaald’, zegt Francis Adyns van de federale overheidsdienst Financiën.

Wij gaan de ondergefinancierde fiscale cadeaus van de regering-Michel niet laten betalen door de gezinnen of door extra besparingen in de sociale zekerheid.
Joris vandenbroucke
kamerlid sp.a

Vooral de lagere inkomsten uit de roerende voorheffing vallen op. Eind november had de fiscus nog maar 3,5 miljard in kas, terwijl in de begroting op 4,5 miljard gemikt was. Eerder raakte al bekend dat de oorzaak daarvoor gedeeltelijk bij één bedrijf ligt, AB InBev. De Leuvense biergigant maakte in oktober 2018 bekend dat hij zijn dividend halveert van 7,27 naar 3,63 miljard euro. Van de 700 miljoen euro die de Belgische staat aan roerende voorheffing op het dividend van AB InBev dacht te innen, liep ze zo 350 miljoen mis.

Daarnaast weegt de lager dan verwachte rente ook op de roerende voorheffing op andere inkomsten (de facto vooral rente op obligaties, kasbons,...).

De lagere belastinginkomsten hebben geen directe link met de werkgelegenheid. ‘Ondanks de lichte groeivertraging van de activiteit blijft de werkgelegenheidscreatie aanzienlijk’, schreef het monitoringcomité eerder. De werkgelegenheidsgraad blijft ononderbroken groeien van 69,7 procent in 2018 tot 72,4 procent in 2024.

Kritiek op regering-Michel

Volgens sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke, die de cijfers verzamelde, volstaat het niet te zeggen dat de verslechterde conjunctuur de daling van de fiscale inkomsten verklaart. ‘Dit toont nogmaals aan dat de regering-Michel - met de N-VA erbij - fiscale cadeaus die niet volledig gefinancierd waren aan de bedrijven heeft uitgedeeld. Het gat in de begroting is dus zeker niet alleen het gevolg van de sociale uitgaven. Voor de volgende regering, die een tekort van 11 miljard mag wegwerken, hebben wij onze rode lijnen al klaar. We zijn niet van plan de putten te dempen met verdere besparingen op de sociale zekerheid of met belastingen voor de gezinnen. Wij willen een grote fiscale hervorming met een hogere bijdrage uit kapitaalwinsten.’

2,3 miljard
euro
Op basis van een extrapolatie van de inkomsten tot en met de maand november kunnen we aannemen dat de totale fiscale inkomsten onder 118 miljard zullen zakken, zowat 2,3 miljard minder dan begroot.

Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest, die al langer kritisch is voor het begrotingsbeleid van de regering-Michel, gaat mee in de analyse van Vandenbroucke, maar niet in zijn remedies. ‘Ook met de belastingverlagingen van Michel blijven we de nummer twee in Europa op het vlak van de belastingdruk. Zeker op het moment dat de economie verzwakt, is het niet slim nummer een te willen worden. Ik sta nog altijd open voor een echte taxshift, maar met de vergrijzingsfactuur die op ons afkomt, zijn vooral verdere hervormingen bij de overheid en de sociale zekerheid nodig. We kunnen gerust nog efficiëntiewinsten boeken zonder van bloedbaden te moeten spreken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud