Belastinginspecteurs gaan na decennia weer samenwerken met politiespeurders

©VRT

Na meer dan drie decennia mogen belastinginspecteurs en politiespeurders weer samen grote fraudedossiers onderzoeken. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil daarvoor het fameuze 'Charter van de Belastingplichtige' aanpassen.

Al sinds 1986 staat er in ons land een muur tussen de belastinginspecteurs en de politiespeurders die ook belastingfraudezaken uitvlooien. Tot 1986 mochten ze samen op pad gaan voor fraudeonderzoeken. Maar er waren ontsporingen waarbij belastinginspecteurs soms mensen intimideerden met het schrikbeeld van de 'handboeien'. Daar maakte de liberale minister van Justitie Jean Gol een einde aan met het zogeheten 'Charter van de Belastingplichtige'.

Maar Van Peteghem wil het charter na meer dan drie decennia aanpassen, zodat politiespeurders en belastinginspecteurs wel weer samen kunnen werken aan grote fraudedossiers. De minister stelt vast dat het charter een obstakel vormt om de grote belastingfraude efficiënter te bestrijden.

De politie kan met de sociale inspectiediensten samenwerken bij de strijd tegen de sociale fraude. Maar die samenwerking is nu niet mogelijk met de fiscale inspectiediensten.
Vincent Van Peteghem
Minister van Financiën

De regering wil over heel het land vijf grote 'multidisciplinaire onderzoeksteams' inzetten om grote fraudedossiers te onderzoeken. Die teams worden als een vaste structuur ondergebracht bij de federale gerechtelijke politie. Van Peteghem stelt vast dat het bij de strijd tegen de sociale fraude wel mogelijk is dat de federale gerechtelijke politie in concrete dossiers structureel samenwerkt met specialisten van de sociale inspectiediensten, zoals de RSZ, het RSVZ, de FOD WASO, het RIZIV en de RVA. Maar door het charter is dat nu niet mogelijk voor de fiscale inspectiediensten, merkt de minister op.

Hij laat het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, waarin de diensten samenzitten, een voorstel uitwerken om de ambtenaren van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) te laten samenwerken met het gerecht in ernstige fiscale fraudezaken. Dat zou gebeuren onder leiding van een magistraat. De belastingambtenaren zouden dan ook daden kunnen stellen als 'officier van gerechtelijke politie'. Zodra het voorstel is opgesteld laat Van Peteghem het bespreken in de regering. Dat zal al 'op korte termijn' gebeuren.

Gejuich

De openbare aanklagers die de belastingfraude vervolgen, onthalen het plan van de minister op gejuich. Dat is onder meer omdat er grote personeelstekorten zijn bij de federale gerechtelijke politie, zeker als gespecialiseerde speurders nodig zijn om financiële onderzoeken te voeren. Als voor grote dossiers versterking kan gezocht worden bij de honderden BBI-ambtenaren, is dat zeker een goede zaak, klinkt het unisono bij de magistraten.

218
Overleg fiscus en parket
De fiscus en de parketten spreken bij grote fraudedossiers al wel af wie welk dossier aanpakt. Vorig jaar was er daarbij overleg over 218 dossiers.

Vorig jaar raakte bijvoorbeeld bekend dat het federaal parket een strafonderzoek had geopend naar de Zwitserse bankrekeningen van meer dan 2.600 Belgische klanten van Credit Suisse. Maar het is een publiek geheim dat het parket grote moeilijkheden ondervindt om voor zo'n dossier voldoende gespecialiseerde politiespeurders te mobiliseren. Ondertussen zijn aan de kant van de fiscus de Credit Suisse-dossiers wel al verdeeld over de verschillende gewestelijke BBI-directies.

Sinds enkele jaren plegen de fiscus en de parketten wel intenser overleg om hun onderzoeken naar grote fraude beter te stroomlijnen. Via het zogeheten 'una via'-overleg wordt afgesproken wie welk dossier aanpakt. Vorig jaar was er overleg over 218 dossiers. Dat waren 188 dossiers in 2019, 292 in 2018 en 267 in 2017. Maar dat overleg kan in de toekomst dus weer uitmonden in een echte samenwerking.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud