Advertentie
netto

Belastingvrij schenken via buitenlandse notaris niet meer mogelijk vanaf 15 december

Bij een schenking via een buitenlandse notaris wordt vaak gekozen voor een notaris in Maastricht, Breda, Sluis en Terneuzen. ©ANP

Vanaf midden december sluit de kaasroute, waarbij Belgen roerende goederen zoals spaargeld, aandelen en juwelen in een doorgaans Nederlandse schenkingsakte laten registreren om schenkbelasting in België te ontlopen.

De Kamercommissie-Financiën keurde deze zomer een wetsvoorstel goed om de kaasroute vanaf 1 december te sluiten. ‘Gisteren gaf diezelfde commissie haar fiat aan een amendement, waardoor de startdatum 15 december wordt’, zegt Anton Van Zantbeek van het advocatenkantoor Rivus. De Senaat moet wel nog zijn goedkeuring geven.

Met ‘de kaasroute’ wordt verwezen naar de tussenkomst van een doorgaans Nederlandse notaris bij een schenking door Belgen. Een schenking van roerende goederen zoals spaargeld, aandelen en juwelen in een buitenlandse schenkingsakte moet vandaag niet worden geregistreerd in België. Daardoor is in België geen schenkbelasting verschuldigd. Als een Belgische notaris een schenkingsakte verlijdt, moet die wel verplicht geregistreerd worden en is schenkbelasting verschuldigd.

Door de wetswijziging moet ook een buitenlandse schenkingsakte vanaf 15 december in België worden geregistreerd. Vanaf dan kan een notariële schenking niet meer zonder schenkbelasting.

Tarieven

De tarieven van de schenkbelasting verschillen in de drie gewesten. Het Vlaamse tarief voor een schenking van roerende goederen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen en tussen partners - in het vakjargon de rechte lijn - bedraagt 3 procent en tussen alle anderen 7 procent. De schenkbelasting wordt berekend op de waarde van de geschonken goederen.

Die schenkbelasting kon door tussenkomst van een buitenlandse notaris worden vermeden. Maar dat betekent niet dat de schenking definitief belastingvrij is. Als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, moet alsnog erfbelasting worden betaald. De tarieven van de erfbelasting zijn hoger dan die van de schenkbelasting.

Vastgoed

Voor de schenking van Belgisch vastgoed verandert niets. Ook een buitenlandse notaris moet al verplicht de schenkingsakte in België laten registreren, waardoor Belgische schenkbelasting verschuldigd is.

Advertentie
Gesponsorde inhoud