Belgen potten geld op

Belgen kijken wel, maar kopen niet. (Foto: Lieven Van Assche) ©Lieven Van Assche

De eurocrisis heeft een veel grotere impact op de koopkracht en de consumptie van de Belgische gezinnen dan de zware recessie van drie jaar geleden. De gezinsconsumptie op jaarbasis daalt voor het eerst sinds 1993, blijkt uit de sombere economische vooruitzichten die de Nationale Bank gisteren voorstelde.

De vermindering van de consumptie is toe te schrijven aan twee factoren. In de eerste plaats daalt de koopkracht al voor het derde jaar op rij. Bovendien sparen de gezinnen meer, omdat ze onzeker zijn over hun job en koopkracht. ‘Het sleutelwoord is vertrouwen’, beklemtoonde gouverneur Luc Coene.

Zowel het vertrouwen van ondernemers als van consumenten is erg laag. Daarom verwacht de Nationale Bank dat de economische conjunctuur pas vanaf de lente verbetert. Ze is daarmee duidelijk pessimistischer dan andere instellingen en de meeste banken.

Volgens haar officiële prognose verwacht de Nationale Bank voor volgend jaar een nulgroei. Maar Coene merkte op dat die prognose nog geen rekening houdt met de begroting 2013.

‘Een eerste snelle oefening suggereert dat de begroting een licht negatieve impact van 0,1 procentpunt zal hebben op de groei.’ Dat betekent dat de Belgische economie in 2013 met 0,1 procent zal krimpen. De prognoses van andere instellingen variëren van 0 tot 0,7 procent groei. In 2012 daalt de economische activiteit al met 0,2 procent.

De lager dan verwachte economische groei is een tegenvaller voor de begroting. De verschillende regeringen veronderstelden bij de opmaak van de begroting 2013 dat de economie met 0,7 procent zou groeien. Ze baseerden zich op de groeiprognose van het Federaal Planbureau.

Coene waarschuwde dat de federale overheid een extra inspanning van 1,2 miljard euro moet leveren om haar begrotingsdoelstelling van volgend jaar te halen. Ook de gemeenschappen, gewesten en lokale overheid moeten samen 1,2 miljard euro extra saneren.

De gezinnen en bedrijven kunnen zich dus voorbereiden op 2,4 miljard euro aan nieuwe belastingverhogingen en besparingen. Olivier Chastel, de federale minister van Begroting, reageerde snel op de sombere vooruitzichten van de Nationale Bank. Hij pleitte gisteren al voor een vervroegde begrotingscontrole. Hij verwees naar de nieuwe groeivooruitzichten, niet alleen van de Nationale Bank, maar ook van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud