Belgen spaarden minder in voorjaar

De Belgische huishoudens hebben in het eerste kwartaal van 2012 opnieuw minder van hun inkomens gespaard. Na de stijging van de tweede helft van 2011 nam de spaarquote af naar 13,8 procent.

De spaarquote lag met 13,8 procent een pak lager dan in het laatste kwartaal van 2011, toen het volgens de nu gereviseerde cijfers 15,4 procent beliep. Een mogelijke verklaring is dat er in het eerste trimester enig optimisme was over een mogelijke oplossing van de eurocrisis, nadat de Europese Centrale Bank de financiële markten wat had gerustgesteld door geld in het banksysteem te pompen (de ingreep via LTRO's).

Let wel: het cijfer voor het eerste trimester betreft een eerste provisoire schatting en wordt later misschien nog bijgesteld. 

De revisies voor 2011 vallen vrij sterk uit. Bij de eerste berekeningen kwamen de statistici van de Nationale Bank tot een cijfer van 17,5 procent als spaarquote voor het vierde kwartaal. Voor heel 2011 is het provisoire cijfer van 16,4 procent bijgesteld tot een spaarquote van 14,4 procent.

Het blijft wel zo dat de spaarquote zeker in de tweede helft van 2011 toenam.

Inkomen

Het bruto beschikbaar inkomen van de huishoudens nam in het eerste kwartaal lichtjes af, ondanks een kleine stijging (+0,5%) van de bezoldigingen. De Nationale Bank stelt dat het beschikbaar inkomen heeft geleden onder het verloop van de directe belastingen, doordat de vertraging in de terugbetalingen van de personenbelasting in de tweede helft van 2011 aanzienlijk was.

Toch gaan de consumptieuitgaven met 1,4 procent omhoog, tegen slechts met 0,5 procent in het voorgaande kwartaal. Anderzijds lijken de huishoudens niet van plan een groter aandeel van hun beschikbaar inkomen te besteden aan investeringsuitgaven, zoals uitgaven voor de bouw of renovatie van een woning. De investeringsquote ligt voor het derde kwartaal op rij net onder 10 procent (9,7% in het eerste trimester van 2012), waar die in de voorgaande trimesters en jaren ietsjes boven 10 procent bleef.

Nationale rekeningen

De Nationale Bank publiceert vrijdag ook herziene en gedetailleerde nationale rekeningen voor 2011. Er zijn beperkte aanpassingen: de bbp-groei voor 2011 is licht neerwaarts herzien van 1,9 naar 1,8 procent. De groei over 2010 is dan weer licht opwaarts herzien van 2,2 tot 2,4 procent. Dit zijn echter nog brutocijfers, niet gezuiverd voor aantal werkdagen en kalendereffecten.

Wat het begrotingssaldo betreft, bevestigt de Nationale Bank het cijfer van -3,7 procent dat eind maart al doorgegeven werd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud