België bengelt in EU achteraan voor klimaat

©Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Het Belgische energie- en klimaatplan, dat de maatregelen oplijst voor 2030, voldoet niet. Dat staat in een evaluatie die de Europese Commissie dinsdag publiceert.

België dreigt niet alleen de Europese klimaatdoelen voor 2020 te missen, maar ook compleet te falen voor 2030. Het Belgische energie- en klimaatplan, dat de maatregelen oplijst voor 2030, voldoet niet. Dat staat in een evaluatie die de Europese Commissie dinsdag publiceert.

De moeilijke regeringsvorming dreigt ons land helemaal in de Europese staart te doen belanden. Tegen 2030 moet België de CO2-uitstoot met 35 procent verminderen. Maar EU-experts voorspellen een daling van niet eens 14 procent op basis van het geplande beleid, een kloof van 21,5 procentpunten. Nederland staat nog maar 5 procentpunten af van het doel voor 2030.

‘Als in België niet snel klimaatregeringen aan zet komen die doeltreffende en doortastende maatregelen nemen, is het kalf voor 2030 verdronken’, klinkt het. Europese klimaatafspraken zijn bindend en de energie-en klimaatplannen moeten tot een coherenter beleid leiden.

Klimaatneutraal

De Europese Commissie komt dinsdag met een evaluatie van de nationale energie-en klimaatplannen en specifieke aanbevelingen voor de 28 EU-lidstaten. In die plannen leggen de lidstaten vast hoe ze de Europese klimaat- en energiedoelen voor 2030 willen halen.

De oefening is nieuw en houdt de EU-landen onder een strak jaarlijks toezicht, zoals dat ook gebeurt met het economisch en budgettair beleid. Het Europese rapport voedt ook de discussie over de inspanningen op langere termijn.

De EU-leiders debatteren eind deze week op een top over de vraag of Europa tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dat betekent: netto geen bijkomende uitstoot genereren. Polen en Tsjechië houden die boot af. Maar Duitsland schaarde zich dit weekeinde wel achter een klimaatneutraal Europa in 2050. Berlijn kan de discussie onder de Europese leiders doen kantelen, zeggen diplomaten.

2030: 40 procent minder CO2

Voor 2050 ligt nog geen concreet uitgewerkte Europese wetgeving op tafel. Voor 2030 is die er al wel. Die is goedgekeurd door de lidstaten. De klimaatengagementen van de Europese Unie in het kader van het akkoord van Parijs werden in Europese regelgeving gegoten.

Zo wil Europa tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 40 procent beperken. Die EU-inspanning wordt opgedeeld in nationale streefcijfers.  België moet 35 procent minder CO2 uitstoten. Europa als geheel moet tegen 2030 tevens 32 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen en minstens 32,5 procent energiezuiniger worden.

Maar de energie-en klimaatplannen van de 28 lidstaten samen blijven een stuk onder die lat. Dat blijkt uit de analyse die de Commissie dinsdag bekendmaakt. Toch wil  die in dit stadium geen enkel land  met de vinger wijzen. De lidstaten kunnen nu met de Europese aan­bevelingen aan de slag gaan. Ze moeten dan voor het einde van dit jaar een definitief energie- en klimaatplan voorleggen.

Slechte klimaatleerlingen

België hangt helemaal aan de staart in het gezelschap van slechte klimaatleerlingen als Cyprus, Malta en Ierland. Verwonderlijk is dat niet. In het Belgische ontwerpplan zijn alle geplande inspanningen van de regio’s en het federale niveau in hetzelfde vat gegoten, zonder enige afstemming op elkaar en zonder enige coherente visie, luidt het vernietigende advies van de zeven federale en regionale adviesraden.

Een verdeling van de Belgische inspanningen tussen de regio’s is er nog niet. Voor de doelen voor 2020 werd pas in 2017 een definitief akkoord over die verdeling bereikt. België zal hoogstwaarschijnlijk tegen 2020 de drie klimaatdoelen missen. En de huidige beleidsintenties volstaan helemaal niet om de doelen van 2030 te halen. 

België mikt op een schamel aandeel van 18,3 procent voor hernieuwbare energie tegen 2030 en op 12 procent energiebesparing. Alleen al voor de CO2-uitstoot voorspelt de Commissie een kloof van 21,1 procentpunten tussen wat tegen 2030 gepland is aan beleidsmaatregelen en de doelstelling van 35 procent minder uitstoot. België komt uit op nog geen 14 procent minder uitstoot. Dat is zelfs onder de doelstelling voor 2020.

Tijd dringt

Om die kloof te dichten zijn een pak bijkomend maatregelen nodig op het vlak van landbouw en mobiliteit, zeggen experts. De tijd dringt, zeker als de regeringsvorming tot een lange stilstand leidt. ‘Als deze regering geen klimaatregering wordt en geen doeltreffende maatregelen wil nemen, ligt België al heel snel niet op koers voor 2030', zeggen experts.

Tussen nu en 2030 liggen nog maar twee legislaturen. België verdedigt zich vaak met het feit dat ons land al ‘veel doet’. En inderdaad: België rapporteert meer beleidsmaatregelen aan Europa dan de andere lidstaten. Maar blijkbaar halen die weinig uit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud