Advertentie

België erkent bijna 14.000 vluchtelingen

Het Klein Kasteeltje in het centrum van Brussel ving vorig jaar een deel op van de bijna 20.000 mensen die in België een asielaanvraag indienden. ©Photo News

België heeft vorig jaar zo’n 14.000 asielzoekers officieel erkend als vluchteling. Dat is een lichte daling tegenover 2016, maar het aantal asielaanvragen is opnieuw gestegen.

De vluchtelingenstroom naar ons land is na de grote asielcrisis in 2015 onder controle, maar blijft op een hoog peil. Dat blijkt uit de jongste jaarcijfers van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), dat oordeelt of mensen recht hebben op bescherming als vluchteling in België.

In totaal dienden vorig jaar 19.688 mensen een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die het verblijf van vreemdelingen in ons land regelt en controleert. Dat is ruim de helft minder dan in het crisisjaar 2015, toen er een absoluut record van 44.760 asielaanvragen zijn ingediend. Tegenover de 18.710 asielaanvragen van 2016 gaat het om een lichte stijging van 5 procent.

Daar hoort wel de nuance bij dat vorig jaar minder mensen dan in 2016 asiel aanvroegen op Belgisch grondgebied. De regering vloog in 2017 1.309 mensen over van vluchtelingenkampen in een conflictgebied - de zogenaamde hervestiging - tegenover 452 in 2016. Ook kwamen 842 mensen vanuit Griekenland en Italië naar ons land via relocatieakkoorden tussen de lidstaten van de Europese Unie. Het jaar daarvoor waren dat er maar 200.

Daardoor waren er vorig jaar slechts 17.537 echte asielaanvragen, tegenover dik 18.000 in 2016. De cijfers reflecteren de aanpak die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) voorstaat. Hij wil mensen via legale routes naar België brengen, in plaats van dat ze illegaal Europa binnenkomen om zich hier bij de asielautoriteit aan te melden.

Ring van vuur

Hoewel het aantal asielaanvragen opnieuw op het niveau van de jaren voor 2015 ligt, blijven opmerkelijk meer mensen de vluchtelingenstatus krijgen dan in die jaren. Vorig jaar ging het om 13.833 mensen, tegenover 15.478 nieuwe erkende vluchtelingen in het absolute recordjaar 2016. Dat is exclusief de volgmigratie, zoals via de gezinshereniging. De groep vluchtelingen die er vorig jaar bijkwam, komt neer op het inwoneraantal van de stad Diksmuide.

Die hoge cijfers hebben deels te maken met de naweeën van de asielcrisis in 2015 - het duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar om een beschermingsaanvraag door een asielzoeker af te ronden - en met de aanhoudende mondiale migratiecrisis en. Wereldwijd is een ongezien hoog aantal van 65 miljoen mensen op de vlucht.

Veel conflicthaarden concentreren zich in een ‘ring van vuur’ rond Europa - van Oekraïne in het oosten over het Midden-Oosten tot Libië in het westen - en dat zet een grote druk op de buitengrenzen. De voorbije drie jaar alleen zijn er 40.000 vluchtelingen bijgekomen in ons land, wat te vergelijken is met het inwoneraantal van de stad Dendermonde of Sint-Truiden.

40.000
De voorbije drie jaar zijn er 40.000 vluchtelingen bijgekomen in België, te vergelijken met een stad als Dendermonde.

De jaarcijfers van het CGVS laten zien dat in de migratiestroom naar ons land veel echte vluchtelingen zitten. Sinds 2015 krijgt ongeveer de helft van alle asielzoekers een positief antwoord op zijn verzoek tot een bescherming als vluchteling.

In 2012 was dat nog maar 22 procent, wat toont dat velen economische gelukzoekers uit arme, maar veilige landen waren. De helft van de mensen die vorig jaar erkend zijn als vluchteling, kwam uit Syrië, Afghanistan en Irak. Die vormen al enkele jaren de top drie in de vluchtelingenlijst van het CGVS.

Soedanezen

Vorig jaar zijn ook 55 Soedanezen erkend als vluchteling, terwijl iets meer dan de helft zijn asielaanvraag verworpen zag. De regering raakte voor de kerstvakantie verwikkeld in een heisa rond Soedanezen die beweren na hun repatriëring bij thuiskomst te zijn gemarteld. Het ging om mensen die geen asiel aanvroegen in ons land, maar de cijfers van het CGVS tonen dat niet elke Soedanees - ondanks de bedenkelijke mensenrechtenstatus van het land - bescherming krijgt.

Voor het Vlaams Belang zijn de jongste cijfers het bewijs dat de migratiekraan naar België wagenwijd openstaat. Maar nu de Soedanrel nazindert, kunnen premier Charles Michel (MR) en Francken de cijfers ook aangrijpen om hun beleid te verdedigen. De lijn van de regering is dat ze een kordaat maar rechtvaardig beleid voert en dat de meest kwetsbaren welkom blijven.

Van de buurlanden valt op dat Nederland vorig jaar voor het eerst minder asielaanvragen te verwerken kreeg dan België. In de Europese Unie blijft Duitsland de topbestemming voor asielzoekers. Vorig jaar vroegen 190.000 mensen er asiel aan, boven op het miljoen van de twee jaar daarvoor.

Het CGVS meldt ten slotte dat het de achterstand in de verwerking van asieldossiers - een gevolg van de crisis in 2015 - zo goed als weggewerkt heeft. Eind 2016 was er nog geen beslissing genomen in 14.815 dossiers. Deze stapel werd teruggebracht tot 7.297. De normale werkreserve bedraagt 4.500 dossiers waardoor de reële achterstand dus geslonken is tot minder dan 2.800 dossiers. ‘Nooit eerder werd de achterstand in zo’n korte periode weggewerkt’, aldus commissaris-generaal Dirk Van den Bulck.

Migratiebegrippen

Asielzoeker: Wie bij aankomst in België aan de buitengrens of bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) asiel aanvraagt.

Vluchteling: Wie na de beoordeling van zijn asielaanvraag de status krijgt van erkend vluchteling. Die wordt gegeven op basis van de criteria van de Conventie van Genève.

Naast het vluchtelingenstatuut is er ook de subsidiaire bescherming. Dat onderscheid is minder belangrijk geworden. Erkende vluchtelingen mochten tot 2016 altijd in België blijven. Sindsdien is hun verblijfsrecht ingekort tot 5 jaar. Het is wel verlengbaar. De subsidiaire bescherming geldt voor één jaar, verlengbaar naargelang de situatie in het thuisland.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud