‘België heeft 35 miljard nodig voor klimaat'

©Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Om tegen 2030 de klimaatdoelen te halen zijn miljardeninvesteringen nodig in ons land. Probleem: het gros van die investeringen is niet rendabel. Dat blijkt uit een studie van Boston Consulting Group.

De klimaatinspanningen in ons land zullen de komende jaren handenvol geld kosten. Het adviesbureau Boston Consulting Group (BCG) becijferde in opdracht van de werkgeversorganisatie VBO dat voor 25 tot 35 miljard euro bijkomende investeringen nodig zijn om onze CO2-uitstoot de komende tien jaar maximaal terug te dringen.

België moet tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent reduceren ten opzichte van 2005. Enkel met massale bijkomende investeringen is die bindende doelstelling haalbaar, concludeert BCG. Er is 6 tot 8 miljard euro extra nodig voor de vergroening van het transport, en nog eens 12 tot 18 miljard euro voor het energiezuinig maken van de verouderde Belgische gebouwen.

Emissiehandel

Daarbovenop mikken de onderzoekers de komende tien jaar nog op 7 tot 9 miljard euro extra klimaatinvesteringen in de industrie, met een bijbehorende CO2-reductie van 14 miljoen ton. Omdat de industriële bedrijven al deel uitmaken van het Europese Systeem van Emissiehandel (ETS), telt hun reductie evenwel niet mee voor het behalen van de nationale klimaatdoelen.

Er zijn veel goede intenties, maar het schort vaak aan de concrete uitwerking.
Pieterjan Debergh
Klimaatspecialist VBO

Tussen 1990 en 2016 daalde de Belgische uitstoot van broeikasgassen van 144 naar 117 miljoen ton. De industrie nam het merendeel van de reductie voor haar rekening. Bij een ongewijzigd beleid zal de totale uitstoot tegen 2030 nog eens met 12 miljoen ton dalen. Volgens BCG is een drievoudige reductie mogelijk als bedrijven, overheid en burgers een maximale inspanning leveren. Dan is een bijkomend investeringsbedrag nodig van 2,3 tot 3,2 miljard euro per jaar. Ter vergelijking: het jaarbudget voor Justitie bedraagt zo’n 2 miljard euro en elk jaar vloeit 2,5 miljard euro naar de NMBS.

‘België zal alles uit de kast moeten halen om zijn klimaatdoelen te halen’, concludeert Pieterjan Debergh, de klimaatspecialist bij het VBO. ‘Er zijn veel goede intenties en doelstellingen in de Belgische klimaatplannen, maar het schort vaak aan de concrete uitwerking.’

Elektrisch rijden

De VBO-studie lijst enkele maatregelen op met de sterkste impact. Voor het transport wordt het grootste heil verwacht van de snellere omschakeling naar elektrisch rijden. Dat zou een CO2-reductie van 3 miljoen ton inhouden. Ook het versneld isoleren en renoveren van woningen levert een besparing van 2,5 miljoen ton CO2 op.

Als voor industriële verwarming de omslag van kolen en olie naar biomassa en aardgas wordt gemaakt, kan de CO2-uitstoot met 6,5 miljoen ton dalen.

De grote moeilijkheid is dat het gros van de investeringen niet rendabel is. De investeringen van 25 tot 35 miljard euro zouden tegen 2030 een kostenbesparing van 11 tot 16 miljard euro opleveren. BCG becijferde dat slechts een derde van de maatregelen voor transport en gebouwen rendabel is, terwijl in de industrie alle impactvolle maatregelen extra geld kosten.

Als voor industriële verwarming de omslag van kolen en olie naar biomassa en aardgas wordt gemaakt, kan dat de CO2-uitstoot met 6,5 miljoen ton reduceren. Maar de nettokosten van die maatregel lopen op tot ruim 200 euro per ton CO2. Ook opslag en hergebruik van CO2 kan 6 miljoen ton besparen, maar die techniek staat nog in de kinderschoenen en kost meer dan ze opbrengt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud