België legt Europese begrotingseisen naast zich neer

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting. ©Photo News

De regering-Michel negeert de begrotingseisen die Europa oplegt, blijkt uit het ontwerpbegrotingsplan dat ze bij Europa heeft ingediend. Ze rekent op mildheid van Europa.

Ons land roept voor de eerste keer de zogenaamde flexibiliteitsclausule in. Die houdt in dat kan worden afgeweken van de budgettaire doelstellingen die Europa oplegt als een land kan bewijzen dat het voldoende hervormt.

Lees via deze link de ontwerpbegroting die de Belgische regering bij de Europese Commissie indiende. 

Zolang de regering-Michel geen begrotingsevenwicht kan voorleggen, moet ze in principe elk jaar de begroting met 0,6 procentpunt van het bruto binnenlands product gezonder maken. Maar met de cijfers die ze heeft ingediend bij Europa geraakt ze daar in de verste verte niet.

De regering mikt dit jaar op een begrotingstekort van 1,1 procent en volgend jaar van 1 procent. Daarmee legt de regering de lat nog wat lager dan in april, toen de meerjarenbegroting werd ingediend bij Europa. Toen mikte de regering nog op een tekort van 0,7 procent voor volgend jaar.

Hervormingen

Het structureel tekort, dat losstaat van evolutie van de conjunctuur en eenmalige ingrepen, zou dit jaar 1 procent of 4,5 miljard euro bedragen. Daarmee doet de regering 0,2 procentpunt beter dan in 2017. Ook voor volgend jaar mikt de regering op een verbetering met 0,2 procentpunt om te eindigen op een structureel tekort van 0,8 procent.

In plaats van een verbetering van 1,2 procentpunt over 2018 en 2019, plant de regering dus maar een verbetering van 0,4 procentpunt of een derde van de te leveren inspanning.

De regering meent dat ze zich dat kan veroorloven omdat ze voldoende hervormingen doorvoert. ‘Sinds het begin van de legislatuur is België begonnen aan een historische transformatie van zijn economie door middel van belangrijke en ambitieuze structurele hervormingen’, staat in de ontwerpbegroting.

Daarbij worden de pensioenhervorming, de taxshift, de hervorming van de vennootschapsbelasting en de hervorming van de arbeidsmarkt en het openbaar ambt vermeld.

Die hervormingen hebben volgens de regering een positief effect op de overheidsfinanciën op lange termijn. ‘Maar ze brengen op korte en middellange termijn kosten met zich mee die wegen op het ambitieuze saneringsbeleid dat België sinds begin van de legislatuur voert’, klinkt het.

©Mediafin

Die kosten kunnen in principe gecompenseerd worden met besparingen. Maar dat wil de regering niet, omdat dat de economische groei zou fnuiken en de jobgroei in gevaar zou brengen.

Clementie

De regering kan dus niet anders dan rekenen op clementie van Europa, dat zich de komende weken buigt over de begroting.

Ook al bakt België het dit keer bruin, toch is de verwachting dat Europa dat door de vingers ziet. De focus van Europa ligt op Italië, waar de extreemrechtse Matteo Salvini de plak zwaait. De Italiaanse regering wil het begrotingstekort volgend jaar laten oplopen tot 2,4 procent, ondanks de torenhoge schuldgraad.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker maakte dinsdag duidelijk dat de Italiaanse begroting niet door de beugel kan. ‘Als we een afwijking voor Italië aanvaarden, dan zullen andere landen ons dat verwijten’, klonk het.

Ingewijden gaan er dan ook van uit dat België en Frankrijk, traditioneel de landen die het niet zo nauw nemen met de Europese regels, de dans ontspringen omdat de volledige aandacht naar Italië gaat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud