'België maakte fout bij verlenging levensduur Doel 1 en 2'

De kerncentrale van Doel. ©REUTERS

Volgens de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft België bij de verlenging van de levensduur van de kernreactoren in Doel nagelaten de effecten op het milieu te onderzoeken.

Het gaat om een advies in een zaak die Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en Inter-Environnement Wallonie aangespannen hadden. Die willen dat de verlengingswet wordt vernietigd omdat er geen milieu-effectrapportage (MER) is gemaakt.

Juliane Kokott, de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, geeft hen gelijk. België heeft bij het besluit de levensduur van twee kernreactoren in Doel te verlengen nagelaten de effecten op het (grensoverschrijdende) milieu te onderzoeken, terwijl dat in principe wel had moeten gebeuren.

Er zijn aanwijzingen dat daarmee de Europese wetgeving is geschonden, maar dat betekent niet dat de reactoren dicht moeten.

Continuïteit bevoorrading

De federale regering besloot drie jaar geleden de levensduur van de reactoren Doel 1 en 2 met tien jaar te verlengen. Een MER werd niet nodig geacht. In de daaropvolgende rechtszaak vroeg het Belgisch Grondwettelijk Hof het EU-hof in Luxemburg of een milieu-effectbeoordeling met bijbehorende inspraak is vereist. Dat is volgens Kokott het geval.

De fout kan nog worden rechtgezet. Volgens de advocaat-generaal kunnen de reactoren openblijven om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening zeker te stellen. Ze acht het niet uitgesloten dat het Grondwettelijk Hof in België, dat uiteindelijk het laatste woord krijgt, wegens dat algemeen belang beslist dat de centrales kunnen blijven draaien.

Advocaat-generaal Juliane Kokott. ©EPA

De zaak moet volgens Kokott, in België vooral bekend van haar adviezen in de zaak-Arco, wel zo snel mogelijk geregulariseerd worden. 

Het gaat nog maar om een advies, al wordt dat vaker wel dan niet gevolgd door het hof. Wanneer het hof uitspraak doet is nog niet bekend.

Wat voorafging

In 2003 besloot de  Belgische wetgever de elektriciteitsproductie uit kernenergie te beëindigen. De in gebruik zijnde centrales zouden na 40 jaar geleidelijk buiten gebruik worden gesteld tussen 2015 en 2025.

Toch werd eind juni 2015 bij wet toestemming verleend om gedurende ongeveer 10 jaar opnieuw elektriciteit te produceren in Doel 1 (tot 15 februari 2025) en werd de stopzetting van de elektriciteitsproductie in Doel 2 met tien jaar uitgesteld (tot 1 december 2025).

Een voorwaarde voor deze looptijdverlenging was dat de exploitant Electrabel circa 700 miljoen euro zou investeren in de veiligheid van de reactoren. Voor die investeringen vond de overheid een milieu-effectenrapport niet nodig.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud