'België mag EU-architecten geen extra stage opleggen'

©Photo News

Architecten uit een andere lidstaat van de Europese Unie die in België hun beroep willen uitoefenen, mogen hier geen aanvullende stage opgelegd krijgen. De Orde van Architecten, die de nietigverklaring van die vrijstelling had gevorderd bij de Raad van State, bijt daarover in het zand bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Omdat de minimale opleidingseisen voor studenten architectuur in heel Europa gecoördineerd zijn, moeten buitenlandse architectendiploma's automatisch erkend worden. Dat schrijft een Europese richtlijn voor. België ontwierp op basis van die richtlijn een koninklijk besluit dat de houders van een architectendiploma uit een ander land een algemene vrijstelling geeft van de geldende stageverplichting.

De Orde van Architecten trok tegen dat KB naar de Raad van State. Ze wierp op dat de vrijstelling er in sommige gevallen toe kan leiden dat architecten die in hun lidstaat van oorsprong niet automatisch hun beroep mogen uitoefenen, dit in België wel mogen doen - zonder dat de Orde een stageverplichting kan opleggen.

De Raad van State speelde de vraag door naar het Europees Hof. Dat oordeelde dinsdag dat van EU-onderdanen met zo'n diploma niet verlangd mag worden dat ze een stage lopen of een gevraagde beroepservaring aantonen. De EU-richtlijn is immers duidelijk, luidt het: beroepskwalificaties moeten automatisch worden erkend. 'De lidstaten hebben geen beoordelingsruimte.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud