België riskeert opnieuw begrotingsboete EU

Financieminister Steven Vanackere (foto: Photo News)

België stevent af op 'stresserende' gesprekken met de Europese Commissie over de begroting 2012 en 2013. Europa zal bij het toezicht op de Belgische begroting enkel rekening houden met de maatregelen die genomen werden voor 15 oktober. De Belgische regering gaat pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bijkomende besparingen zoeken. En dus dreigt opnieuw een Europese boete van 700 miljoen euro.

Minister van Financiën Steven Vanackere nam donderdag eurocommissaris voor Financiën, Olli Rehn, mee aan boord van een regeringsvliegtuig richting Nicosia. Daar vindt vrijdag en zaterdag informeel overleg plaats van de ministers van Financiën van de Europese Unie. Tijd genoeg dus voor Vanackere en Rehn om bij te praten over de opmaak van de Belgische begroting.

Maar echt gerust kon Vanackere niet zijn na het vlieggesprek met Rehn. 'Het najaar zal weer enkele stresserende gesprekken met Europees commissaris Olli Rehn opleveren,' meldde Vanackere op zijn Facebook-pagina. 'De Europese Commissie zal in haar economische najaarsprognoses geen rekening houden met begrotingsbeslissingen die na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober genomen worden.'

Op 7 november publiceert de EU-Commissie haar herfstvooruitzichten. Ze koppelt daaraan een analyse van begrotings- en schuldsituatie voor elk land. Rehn kreeg een klein jaar geleden meer macht om landen op het juiste begrotingspad te dwingen. Landen die er niet in slagen hun tekort tijdig onder de 3 procent te krijgen, wacht bijna automatisch een boete.

België mag niet boven de 3 procent gaan. Maar begin dit jaar ontliep België op het nippertje een Europese sanctie, omdat het tekortvoor 2012 toch boven de 3 procent dreigde uit te komen. De regering moest 1,8 miljard euro aan bijkomende besparingen vinden om op koers te blijven voor een begrotingstekort van 2,8 procent dit jaar.

Voor 2013 mikt de regering op een tekort van 2,15 procent. En ook dit jaar dreigt Europa de spelbreker te worden in het Belgische begrotingsoverleg.

Vanackere pleitte zelf in juli om de begrotingscontrole af te ronden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar daarvoor was in de regering te weinig animo te vinden. Uit cijfers van het Planbureau die De Tijd kon inkijken, komt het begrotingstekort voor dit jaar uit 2,95 procent, terwijl de doelstelling 2,8 procent is. In principe zou België de begroting 2012 met ruim 500 miljoen euro moeten bijsturen. Zolang ze onder de 3 procent blijft, volgt er geen EU-sanctie.

Maar voor 2013 zou het budget van Belgiê opnieuw fors boven de 3 procent uitkomen, namelijk 3,35 procent, berekende het planbureau. De doelstelling van de regering was 2,15 procent. Een verschil van 1,2 procentpunt van het bruto binnenlands product of 4,6 miljard euro voor alle overheden samen. Zonder bijsturing komen er dus Europese sancties.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud