België uit budgettaire gevarenzone

©BELGA

De Belgische begroting stevent dit jaar af op een tekort van 2,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Tot die conclusie komt de Europese Commissie bij haar herfstvooruitzichten. Goed nieuws voor de regering-Michel, want sommigen vreesden dat we opnieuw boven de Europese alarmdrempel van 3 procent zouden uitkomen.

België diende midden oktober zijn ontwerpbegroting voor 2016 in. Maar meer nog dan naar de begroting van 2016, werd in de regering-Michel uitgekeken naar de raming voor 2015. Het was immers niet uitgesloten dat het tekort opnieuw – vorig jaar was het 3,1 procent - boven 3 procent zou uitkomen. Daarmee zou België weer in de budgettaire gevarenzone komen.

Maar dat gevaar is voorlopig geweken. Europa raamt het begrotingstekort dit jaar op 2,7 procent en dat is dicht in de buurt van de 2,6 procent die de regering zelf als doelstelling naar voor schoof.

Voor 2016 verwacht de Commissie dat het tekort (2,6%) amper zakt. En dat is wel een groot verschil met de doelstelling van de regering. De ploeg van Michel verwacht dat het tekort volgend jaar daalt naar 2 procent.

Beter nieuws is er voor 2017. Dan zakt het tekort naar 2,3 procent, dankzij betere verwachtingen voor de economische groei. In 2017 wordt een economische groei voorspeld van 1,7 procent, ‘omdat bedrijven de gevolgen beginnen te voelen van de versterkte concurrentiepositie’. Dit en volgend jaar moet België het wel nog doen met een economische groei van 1,3 procent en dat is een stuk onder het gemiddelde in de eurozone. Voor dit jaar wordt in de eurozone gemiddeld een groei verwacht van 1,6 procent en voor volgend jaar van 1,8 procent.

Verder raamt Europa het structureel begrotingstekort - dat geen rekening houdt met de evolutie van de conjunctuur en eenmalige ingrepen - voor België dit jaar op 2,5 procent en volgend jaar op 2,1 procent. Dat betekent dat het deficit 0,3 procentpunt afneemt in 2015 en 0,4 procentpunt in 2016. Dat is minder goed dan de 0,6 procentpunt die de regering zelf voor beide jaren als doelstelling had geformuleerd.

Voor 2017 raamt Europa het structureel tekort op 2,2 procent, terwijl België in zijn ontwerpbegroting uitgaat van een structureel tekort van 0,5 procent. Opdat België zoals gepland een structureel evenwicht op de begroting in 2018 bereikt, moet nog een hele weg worden afgelegd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud