België verliest dit jaar 17.700 banen

Gouverneur Luc Coene. ©AFP

Het aantal jobs in België daalt in 2013 met 17.700 en in 2014 nogmaals met 6.000. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten die de Nationale Bank vandaag heeft gepubliceerd.

'De sterke daling van de werkgelegenheid is vooral te wijten aan de zwakke conjunctuur. 'De ondernemingen kunnen zich in het licht van de aanslepende crisis, die hun financiële positie heeft verzwakt, niet meer veroorloven overtollige werknemers in dienst te houden', zegt de Nationale Bank. 'Ze zijn dus verplicht sneller tot ontslag over te gaan.'

De cijfers over het aantal banen zijn jaargemiddelden. Als je het begin van het jaar vergelijkt met het einde van het jaar verdwijnen dit jaar 26.400 jobs, maar komen er volgend jaar 9.200 bij. Aangezien de beroepsbevolking blijft groeien, stijgt de werkloosheidsgraad in 2013 tot 8,3 procent en in 2014 tot 8,7 procent.

De Nationale Bank voorspelt een heropleving vanaf het derde kwartaal en een nulgroei voor het hele jaar. Ze bevestigt daarmee haar prognose van zes maanden geleden. De stagnatie van de economische activiteit is te wijten aan de terugval van de investeringen. De daling van de binnenlandse vraag wordt gecompenseerd door de stijging van de netto-uitvoer.

Volgend jaar groeit de Belgische economie met 1,1 procent dankzij een heropleving van de consumptie en de investeringen.

De zwakke conjunctuur heeft negatieve gevolgen voor de overheidsfinanciën. Bij ongewijzigd beleid stevent de begroting af op een tekort van 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013 en 3,3 procent in 2014.

'Er zijn bijkomende inspanningen nodig om de begrotingsdoelstellingen te halen', beklemtoonde gouverneur Luc Coene bij de voorstelling van de vooruitzichten. Hij zei dat de overheid dit jaar 1 miljard euro extra moet besparen en volgend jaar 4 miljard. Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) zei vorige week dat ingrepen van 1 en 3,5 miljard volstaan om de doelstellingen te halen.

De overheidsschuld stijgt boven de grens van 100 procent van het bbp. Maar over de schuld maakt Coene zich minder zorgen dan over het tekort. De federale regering heeft beloofd dat ze door privatiseringen de schuld onder 100 procent zal houden.

Er is ook goed nieuws. De Nationale Bank ziet de inflatie vertragen van 2,6 procent in 2012 tot 1 en 1,2 procent in 2013 en 2014. Dat is te danken aan de daling van de olieprijzen en de prijsverlagingen op de markten van gas en elektriciteit.

De daling van de inflatie drukt de stijging van de loonkosten en ondersteunt de concurrentiekracht. De loonkosten per eenheid product stijgen dit jaar even snel als in Duitsland, Frankrijk en Nederland en volgend jaar trager dan in de buurlanden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud