Advertentie

Belgische werknemers leren onvoldoende bij

Een opleiding hoogtewerker. Vooral in de bouw en de horeca ligt de vorming laag.

Belgische werknemers volgen niet alleen minder opleiding dan in de buurlanden, die opleiding is doorgaans korter, niet nuttig voor de job en wordt vaker niet gebruikt op de werkvloer. ‘Dit is geen klein probleem’, zegt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

Hoe krijgen we meer Belgen tussen 25 en 64 jaar aan het werk? Niet alleen voor de federale regering, maar ook voor de Vlaamse, Brusselse en Waalse regeringen is het een van de centrale doelstellingen in hun regeerakkoord, omdat meer werkenden het overheidsbeleid betaalbaar kunnen maken.

Soms leidt die ambitie tot stevige politieke discussies, zoals de vraag of de overheid sneller moet stoppen met werkloosheidsuitkeringen te betalen aan wie al even zonder job zit. Maar ook de oplossingen waar grote consensus over bestaat - zoals opleiding - blijken moeilijker ineen te zitten dan ze op het eerste gezicht lijken.

Alarmbel

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, een adviesorgaan van de federale regering, trekt aan de alarmbel. Belgische werknemers scoren qua enthousiasme en deelname aan opleidingen slechter dan de gemiddelde Europeaan, zegt Steven Vanackere, vicegouverneur van de Nationale Bank en ondervoorzitter van de Hoge Raad. ‘Voor een land waar de belangrijkste grondstof onze hersenen zijn, is dat alarmerend.’

De cijfers tonen een vrij consistent beeld. In onze buurlanden volgen meer werknemers een opleiding dan bij ons. Vier op de tien Belgische werknemers hebben er geen zin in, wat opnieuw slechter is dan de meeste Europese landen. Vier op de tien hebben echter dringend bijscholing nodig omdat hun vaardigheden niet meer op peil staan.

Laaggeschoold en ouder

Vaak gaat het om laaggeschoolden en oudere werknemers. De opleidingskloof met hun hoger geschoolde en jongere collega’s is opnieuw groter dan in de meeste EU-landen. In België duren bijscholingen dan nog eens korter dan elders in Europa, gaan ze vaker over vrijetijdsinteresses en worden ze ook minder vaak op de werkvloer gebruikt. De problemen zijn het grootst in kleine bedrijven en in sectoren als de bouw en de horeca.

Dit is geen klein probleem.
Steven Vanackere
Vicegouverneur Nationale Bank en ondervoorzitter Hoge Raad van Werkgelegenheid.

‘Dit is geen klein probleem’, zegt Vanackere. Hij merkt op dat in de zorg een op de vijf medewerkers ouder is dan 55. Digitalisering dreigt bovendien 14 procent van de jobs te doen verdwijnen. En de groep studenten die aan een ICT-opleiding begint, is bijna nergens in Europa zo klein in verhouding tot de noden. Het toont de noodzaak om via vorming mensen voor die nieuwe jobs op leiden.

Goed geschoolde bevolking?

Vanackere zegt dat hij als minister van Buitenlandse Zaken België vroeger aan internationale investeerders altijd aanprees voor zijn uitstekende ligging en de goed geschoolde arbeidsbevolking. ‘Ik weet niet of dat laatste nog waar is’, zei hij. ‘We onderschatten in België hoe de behoeften aan arbeid in de bedrijven niet beantwoord wordt. Dat is geen klein probleem’.

Het ligt echter niet aan geld. De Belgische budgetten liggen wel op Europees niveau. Het ligt ook niet aan de kwaliteit van de cursussen. Wie eraan deelneemt, is doorgaans zeer tevreden. Het probleem is het mattheuseffect: uitgerekend de laaggeschoolde en oudere werknemers die opleiding nodig hebben om aan de slag te blijven, volgen ze niet.

Het antwoord ligt volgens de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in een betere coördinatie van het aanbod, in een betere aanmoediging en in het beter afstemmen van bijscholingen op de jobs van vandaag. ‘We zeggen te makkelijk dat vorming belangrijk is. We zullen ook een tandje moeten bijsteken om de mensen te bereiken die de opleiding nodig hebben.’

De essentie

  • België scoort naar Europese normen bijzonder slecht voor de bijscholing van werknemers.
  • Vooral voor laaggeschoolden en ouderen, die de vorming het hardst nodig hebben, is er een tekort aan bijscholing.
  • Vier op de tien werknemers hebben in België niet langer alle vaardigheden die voor de job vereist zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud