Beloning voor landen die sociale dumping bestrijden

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Bart Tommelein (Open VLD) gaat ‘risicolanden’ zoals Roemenië en Polen ervan overtuigen dat ze baat hebben bij de aanpak van sociale fraude. Bijvoorbeeld door hun een deel van de sociale bijdragen aan te bieden die in België worden geïnd. Ook wil hij dat voortaan alle bouwvakkers op een werf een badge dragen.