‘Beloon leefloners als ze deeltijds werken'

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) wil dat werken meer beloond wordt. ©BELGA

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) wil leefloners een financieel zetje geven om deeltijds aan de slag te gaan. Een nieuw wetsvoorstel moet wie meer werkt, meer doen overhouden. Dat is nu niet altijd het geval.

Voor leefloners is het financieel niet altijd interessant om beginnen te werken. Naarmate ze extra geld verdienen, neemt hun uitkering af. In sommige gevallen levert het daardoor niet of nauwelijks meer op om deeltijds aan de slag te gaan. Daardoor blijven mensen in OCMW-steun vastzitten.

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel lanceert een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat leefloners er financieel wel op vooruitgaan als ze een deeltijdse job aanvaarden. Het wegwerken van die inactiviteitsval was opgenomen in het regeerakkoord, maar een initiatief vanuit de regering laat op zich wachten.

Wie een leefloon krijgt en deeltijds begint te werken, kan nu gedurende drie jaar een deel van zijn uitkering behouden. Leefloners mogen maandelijks 230 euro verdienen uit werk of een beroepsopleiding, zonder dat daardoor het bedrag van de uitkering afneemt. Maar in dat systeem, de SPI-vrijstelling voor socio-professionele integratie, daalt de uitkering zodra de uitkeringsgerechtigde meer verdient dan 230 euro. Meer werken levert dan geen financieel voordeel op.

De federale overheidsdienst POD Maatschappelijke Integratie en de Universiteit Antwerpen simuleerden in 2013 dat het inkomen van een OCMW-begunstigde nagenoeg hetzelfde blijft als hij tien in plaats van vier dagen per maand gaat werken. Wat hij extra verdient door meer te werken, verliest hij aan uitkering. In sommige situaties, zoals bij koppels zonder kinderen, kan het inkomen zelfs lager uitvallen als iemand deeltijds aan de slag gaat.

Vrijstelling

In het voorstel van Van Peel is de eerste schijf loon van 244 euro vrijgesteld. Verdient een uitkeringsgerechtigde meer, dan neemt de uitkering geleidelijk af. Maar niet in hetzelfde tempo als dat er extra loon bijkomt.

Daardoor moet meer werken altijd meer opleveren. ‘Wie extra inspanningen levert, wordt vandaag nauwelijks beloond’, zegt Van Peel. ‘Door werken meer te laten opleveren, willen we mensen aanmoedigen. Ze kunnen eerst een paar dagen per maand werken, dan halftijds, tot ze uiteindelijk geen OCMW-steun meer nodig hebben.’

7%
deeltijds werken
7 procent van de mensen die OCMW-steun genieten, werkt deeltijds of volgt een betaalde beroepsopleiding.

Minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) werkt ondertussen aan een hervorming om de inactiviteitsval bij het leefloon weg te nemen.

‘We zullen het voorstel van mevrouw Van Peel aandachtig analyseren’, klinkt het op zijn kabinet. ‘We overleggen erover met experten en OCMW’s om tot een doordachte budgettair solide hervorming te komen.’ Ook coalitiepartner Open VLD wil het N-VA-voorstel in het parlement bestuderen. De Vlaamse liberalen zijn ervoor te vinden om de inactiviteitsvallen zoveel mogelijk weg te werken.

Het aantal leefloners dat een deeltijdse job combineert met een uitkering is de jongste jaren fors toegenomen. In 2016 genoten 13.160 leefloners een vrijstelling om naast hun uitkering deeltijds te werken. Dat is ruim dubbel zoveel als in 2013. 7 procent van de mensen die OCMW-steun genieten, werkt deeltijds of volgt een betaalde beroepsopleiding.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content