Besmettelijke ziektes pieken in gevangenis

Het gevangenispersoneel klaagt over gebrekkige hygiëne en overbevolkte cellen, zoals in de gevangenis van Sint-Gillis. ©BELGA

De gevangenisartsen stellen almaar meer besmettelijke ziektes vast bij de ruim 10.000 gedetineerden in ons land. De vakbond ACV hekelt dat er bespaard wordt op de hygiëne.

Het is Kamerlid Kattrin Jadin (MR) die aan de alarmbel trekt. ‘In verschillende gevangenissen is een toename vast te stellen van het aantal zieken onder de gedetineerden, net als bij het gevangenispersoneel’, zegt ze. ‘Het aantal gevallen van tuberculose, hepatitis B en C, hiv en schurft is toegenomen. Een studie wees ook uit dat gedetineerden en cipiers een groot risico lopen op een besmetting met die ziektes.’

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevestigt dat er bij de gedetineerden een toename is van bepaalde ziektes, ook besmettelijke ziektes, zoals tuberculose, hepatitis en hiv.

Geens wijt dat echter aan de gezondheidsproblemen die al buiten de gevangenismuren opduiken in de regio’s van herkomst van de gedetineerden. ‘Zoals de verhoogde aanwezigheid van tuberculose in bepaalde regio’s van Oost-Europa en de toename van hiv-besmettingen in bepaalde delen van Afrika. Maar ook risicogedrag voor de opsluiting, zoals intraveneus druggebruik of onachtzaamheid, speelt een rol.’

Onhygiënisch

Maar volgens vakbondsman Frank Conings van ACV Openbare Diensten leiden ook de besparingen binnen de gevangenismuren voor onhygiënische situaties. ‘Er wordt niet alleen bespaard op het personeel, ook op middelen. Bijvoorbeeld op handschoenen om cellen of gedetineerden te fouilleren. Zo moesten ze recent nog in de hulpgevangenis van Leuven meer dan een jaar wachten op fouillehandschoenen.’

In de hulpgevangenis van Leuven moesten de bewakers meer dan een jaar wachten op fouillehandschoenen.
Frank Conings
Vakbondsman ACV Openbare Diensten

‘Ook op onderhoudsproducten om de cellen en de rest van de infrastructuur schoon te maken wordt bespaard’, stelt de vakbondsman. ‘En dan worden cellen soms eens niet gepoetst zoals het hoort voor een bepaalde periode. Dat zorgt natuurlijk voor wrevel, zowel bij het gevangenispersoneel als bij de gedetineerden. De renovaties van bestaande gevangenissen en de bouw van nieuwe gevangenissen zijn een pluspunt, maar bijvoorbeeld in de gevangenis van Sint-Gillis is er nog altijd een overbevolking van zo’n 300 gedetineerden.’

Mazelen

De woordvoerster van het gevangeniswezen, Kathleen Van De Vijver, kan geen cijfer plakken op de toename van zieke gevangenen, maar zegt dat alle gevangenisartsen en het hoofd van de medische dienst bevestigen dat er de laatste maanden sprake is van een toename. Ook de mazelen zijn in opmars.

Net als Geens stelt ze dat ook de gevangenisartsen menen dat de stijging binnen de gevangenismuren een afspiegeling is van wat de artsen zien in bepaalde bevolkingsgroepen buiten de gevangenis. ‘Nieuwe gedetineerden worden dan ook grondig gecontroleerd’, stelt ze.

Volgens Jadin is de toename een gevaar voor het gevangenispersoneel. ‘Door het beroepsgeheim van artsen worden zij niet altijd geïnformeerd over de ziektes die in de gevangenis de ronde doen.’

Maatregelen

Geens ziet geen reden om meer middelen uit te trekken. ‘De procedures om besmettelijke ziektes in de gevangenis te beheren, zijn al beschreven in een omzendbrief uit 2004.’ Zo neemt Empreva, de gemeenschappelijke dienst voor de preventie en de bescherming op het werk van de federale overheid, maatregelen om het gevangenispersoneel te beschermen tegen de blootstelling aan besmettelijke gedetineerden.

‘Voor de opsporing van tuberculose bij de gedetineerden die de gevangenis binnenkomen, is in een tiental gevangenissen een speciaal toestel beschikbaar’, vertelt Geens. ‘De besmettelijke gedetineerden, zowel zij die mogelijk besmet zijn of bij wie de besmetting al is bevestigd, worden onmiddellijk geïsoleerd. Ze worden zo spoedig mogelijk overgebracht naar het medisch centrum in Brugge of in Sint-Gillis. Daar worden ze voor de duur van hun behandeling in een isolatiekamer geplaatst.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud