Besparingstrein Di Rupo heeft vertraging

Federaal premier, Elio Di Rupo (Foto: Belga). ©BELGA

Bij haar aantreden beloofde de federale regering een begroting in evenwicht in 2015. Maar in 2014 blijft de teller steken op een tekort van 2,6 procent. Meteen staat de volgende regering voor een besparingsoperatie van 10 miljard euro.

‘Om aan de Europese eisen te voldoen, moeten we dit jaar 1 procent structureel besparen. Voor de verkiezingen moeten we het structureel tekort terugbrengen tot 1,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp)’, verklaarde minister van Financiën Koen Geens (CD&V) eind mei toen België op een haar na een Europese boete had ontlopen.

Maar wat bleek begin deze week? België haalt geen enkele doelstelling. Het structureel tekort - zonder eenmalige ingrepen en exclusief de invloed van de conjunctuur - bedraagt volgend jaar 1,8 procent en niet de beloofde 1,2 procent. Ook het nominaal tekort ligt hoger dan afgesproken (zie grafiek). Wat zegt Europa? Geen probleem, zolang het tekort maar onder 3 procent blijft.

Tevreden

Over de eerder gemaakte afspraken wordt met geen woord meer gerept. Eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn toont zich tevreden als het tekort onder 3 procent blijft. Van een boete is geen sprake meer.

Die boete hing begin dit jaar als een zwaard van Damocles boven onze overheidsfinanciën. België was er in 2012 niet in geslaagd het tekort onder 3 procent te houden. De angst voor een reprimande van Europa en voor een boete van 800 miljoen euro was groot in de regering-Di Rupo. Toen bleek dat Europa daarvan afzag, weerklonk een zucht van opluchting in de Wetstraat. Op dat moment besefte iedereen in de regering dat België niets meer kon overkomen. Want Europa, zo bleek, blaft maar bijt niet.

Bord

De kans is klein dat de regering-Di Rupo de begroting 2014 nog voor de verkiezingen van 25 mei zal bijsturen. Besparingen op enkele maanden voor de verkiezingen zijn geen mooi vooruitzicht. Daardoor zal de volgende ploeg een begrotingstekort van 2,6 procent op haar bord krijgen. Dat betekent dat ze nog 10 miljard euro moet besparen om aan te knopen met een evenwicht, een noodzakelijke voorwaarde om de schuld af te bouwen.

Dat de volgende regering opnieuw voor een grote sanering staat, komt doordat de regering-Di Rupo op een geruisloze manier de budgettaire teugels heeft gevierd. Het oorspronkelijke plan was het tekort in 2014 af te bouwen tot 1,1 procent van het bbp. Die doelstelling werd in stapjes verlaten. Nu wordt het tekort voor 2014 geraamd op 2,6 procent, een verschil van 1,5 procentpunten of 6 miljard euro.

Sterren

De kritiek op de regeringspartijen staat al in de sterren geschreven: dat het tekort ‘slechts’ is afgebouwd van 4 procent bij het begin van de regeerperiode eind 2011 tot 2,6 procent eind in 2014. Dat is een verbetering met 5,4 miljard euro. Dat staat in schril contrast met de saneringsinspanning van 22 miljard euro waar Di Rupo en co het steevast over hebben. Al is dat eigenlijk appelen met peren vergelijken. De waarheid ligt in het midden, want de tegenvallende conjunctuur verplichtte de regering telkens extra te besparen.

De tegenvallende conjunctuur is een verzachtende omstandigheid voor de regering. In 2012 en dit jaar groeide de economie amper, waardoor de belastinginkomsten tegenvielen en de uitgaven voor onder andere werkloosheid hoger schoten. Het prille herstel niet fnuiken was de reden waarom België zich volgens Di Rupo niet dood heeft bespaard en een relancestrategie hanteerde. Daar is de regering min of meer in geslaagd. De Belgische economie hield beter stand dan de meeste andere Europese landen. Maar de keerzijde van de medaille is dat de zoektocht naar miljardenbesparingen nog enkele jaren moet worden volgehouden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud