Boetes voor bedrijven die 50-plussers betaald thuis houden

Onder andere ING biedt 55-plussers een lucratieve regeling aan: ze mogen thuis blijven met behoud van het gros van hun loon. ©BELGA

Met sancties wil de regering vermijden dat werknemers op non-actief sturen uitgroeit tot het nieuwe brugpensioen.

Bedrijven die 50-plussers aan de kant schuiven door ze betaald thuis te laten blijven, zullen daar financieel voor worden gestraft. In het zomerakkoord heeft de federale regering een maatregel opgenomen waardoor ondernemingen een activeringspremie, zeg maar een boete, moeten betalen op het loon van de betrokken werknemers.

De jongste tijd kwamen almaar meer bedrijven, waaronder de bank ING en de Nationale Bank, in het nieuws door hun beslissing om een deel van hun 50-plussers thuis te laten zitten terwijl ze een deel van hun loon (50 à 80 procent van hun laatste loon) krijgen uitbetaald. Ondernemingen kiezen voor die oplossing omdat de regels voor het traditionele brugpensioen te strikt zijn geworden.

Zo’n systeem is vaak goedkoper voor bedrijven dan het brugpensioen, want bedrijven hoeven geen dure ontslagvergoeding en premie uit te betalen.

Leeftijd bepaalt boete

Een boete moet vermijden dat die regeling, die het brugpensioen 2.0 wordt genoemd, de nieuwe norm wordt. De bijdrage die het bedrijf moet betalen aan de overheid hangt af van de leeftijd waarop het zijn werknemers thuis zet. Boven op het maandloon van werknemers van minder dan 55 jaar bedraagt de boete 20 procent.

20 %
Als een bedrijf een werknemer jonger dan 55 jaar thuis laat blijven, moet het een maandelijkse boete van 20 procent van diens loon betalen.

Dat daalt naar 18 procent als de werknemer tussen 55 en 58 jaar is, 16 procent voor personeel tussen 58 en 60 jaar en 15 procent voor wie tussen 60 ende 62 jaar oud is. Als een bedrijf werknemers ouder dan 62 jaar thuis laat zitten, betaalt het een bijdrage van 10 procent.

De boete moet maandelijks worden betaald tot het moment dat de werknemers met pensioen gaan. De hoogte van de boete wordt berekend op het loon dat hij nog krijgt uitbetaald - vaak is dat minder dan het loon dat het personeelslid ontving toen het nog aan de slag was.

De regering is van mening dat het ongepast is oudere werknemers aan de kant te zetten, terwijl we van alle werknemers net verwachten dat ze langer werken. Het getuigt ook van weinig respect voor de ervaring en de talenten van die werknemers.
Minister van Werk
Kris Peeters

‘De regering is van mening dat het ongepast is oudere werknemers aan de kant te zetten, terwijl we van alle werknemers net verwachten dat ze langer werken. Het getuigt ook van weinig respect voor de ervaring en de talenten van die werknemers’, zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

De maatregel moet in eerste instantie een afschrikkend effect hebben en niet zozeer geld opbrengen. De regering hoopt dat bedrijven door de boete naar andere oplossingen zullen zoeken, zoals de werknemers in kwestie een opleiding aanbieden.

Bedrijven die toch nog werknemers thuis willen laten, zullen oudere werknemers moeten herscholen. De kosten voor die opleiding kunnen worden afgetrokken van de boete.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect