Boetes voor onterecht ingebrachte bedrijfskosten

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt ©Photo News

Belastingcontroleurs zullen verlieslatende bedrijven bij een overtreding kunnen dwingen om toch een stukje winstbelasting te betalen, blijkt uit het Zomerakkoord. Zowel kmo's als multinationals vrezen voor conflicten en rechtszaken.

Een summiere passage uit het Zomerakkoord creëert onrust bij bedrijven en hun fiscaal adviseurs. Daarin staat dat er vanaf volgend jaar ‘geen fiscale aftrekken meer toegestaan zijn op belastingsupplementen die worden gevestigd na een belastingcontrole’.

Een voorbeeld: als de belastingcontroleur het golfabonnement van de kmo-leider verwerpt als bedrijfsuitgave, dan zal de kmo meteen winstbelasting op die som moeten betalen, zelfs al maakte het bedrijf in het gecontroleerde boekjaar geen winst na fiscale aftrekken. Er komt nog een boete bovenop.

Sanctie

De regering ziet de effectieve belasting als een sanctie voor vennootschappen die een te laag belastbaar resultaat aangeven.

‘In de huidige stand van de wetgeving kunnen vennootschappen deze bijkomende belastingen vermijden in het geval ze verliezen hebben die ze er tegenover kunnen afzetten. Deze werkwijze motiveert ondernemingen met verliezen niet om een correcte aangifte in te dienen’, legt het kabinet-Financiën uit.

‘We werken deze oneerlijke situatie weg. Ondernemingen met verliezen zullen, bij belastingsupplementen na een controle, effectief de belasting op deze supplementen dienen te betalen. Hetzelfde geldt automatisch voor de er aan verbonden belastingverhogingen.’

Multinationals

Het principe geldt ook voor grote bedrijven zoals filialen van multinationals. Bij de multinationals zal het wellicht vooral gaan om correcties voor ‘transfer pricing’, de interne prijsbepaling bij transacties binnen een internationale groep. Via interne verrekenprijzen stellen multinationals af in welk land ze hun winst realiseren en daarmee hoeveel winstbelasting ieder land kan heffen. Met zo’n fiscale correctie kan veel geld gemoeid zijn.

Dit is niet zomaar een randmaatregel.
Patrick Boone
Belastingexpert PwC

De nieuwe belasting doet bij fiscaal experten veel stof opwaaien. Ze staat in de lijst van ‘compenserende maatregelen’ voor de verlaging van het basistarief in de vennootschapsbelasting. Dat duidt erop dat de overheid er inkomsten uit wil halen. ‘Dit is niet zomaar een randmaatregel’, zegt Patrick Boone, belastingexpert bij PwC.

‘Dit is een rechtvaardige zaak’, vindt Peter Verschelden, de CEO van accountantgroep Moore Stephens. Maar andere boekhoudexperten reageren uitgesproken negatief. Ze wijzen erop dat gevallen van flagrant misbruik eerder uitzonderlijk zijn en de meeste fiscale overtredingen zich in de grijze zone bevinden. Boone: ‘Niet alles is even binair: juist of verkeerd. Er zit veel interpretatie in, zeker in het geval van transfer pricing.’

Frustratie

Multinationals vragen de regering de maatregel te schrappen.

Voorbeeld

1. Stel een bedrijf heeft in 2018 een belastbare winst van 15.000 euro en een fiscale aftrek voor risicokapitaal (notionele intrest) van 30.000 euro. Dan betaalt het bedrijf voor 2018 geen winstbelasting.

2. Twee jaar later volgt er een fiscale controle (voor het inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019) en de belastingcontroleur verwerpt 10.000 euro onterecht ingebrachte kosten.

- In het huidige systeem heeft dat geen gevolgen. De belastbare winst stijgt met 10.000 tot 25.000 euro, maar door de aftrek van 30.000 euro eindigt het bedrijf nog steeds in het rood (-5.000 euro).

- In het nieuwe systeem is op die 10.000 euro toch belastingen verschuldigd. Die zijn onmiddellijk te betalen.

 

‘De controleurs gaan er nu op los kunnen schieten, met meer frustratie bij de bedrijven en meer rechtszaken tot gevolg. Dit schrikt ook buitenlandse investeerders af’, zegt een fiscaal directeur van een groot bedrijf.

‘Voor sommige principiële kwesties beroepen controleurs zich op rechtspraak. Maar wat als die rechtspraak in beroep verandert? Het dreigt een heel kluwen te worden’, vreest Carl Van Biervliet, vennoot-belastingconsulent bij Vandelanotte.

Het doet sommigen terugdenken aan de discussies van vijf jaar geleden rond de snel afgevoerde monsterboetes van 309 procent. Als een bedrijfsleider een privé-uitgave van 1.000 euro onterecht ten laste nam, riskeerde hij een extra aanslag van 3.090 euro. Volgens verscheidene experten staat de nieuwe belasting haaks op de beloften uit het federale regeerakkoord van oktober 2014. Daarin staat dat ‘inspectiediensten zich in de eerste plaats meer als partner van de ondernemingen zouden kunnen opstellen’.

Het kabinet-Financiën wijst erop dat er uitzonderingen voorzien zijn voor belastingplichtigen die ter goeder trouw zijn en voor kwesties waarover er principiële discussies bestaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud